picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Lärmiljöer, SVA och Boda Borg

Jag har tidigare skrivit om hur vi på Råtorpsskolan skapar tillgängliga lärmiljöer för våra nyanlända elever. Vi lägger stor vikt vid att skapa förförståelse för kulturella värderingar som mycket av vår undervisning vila på. Tillgängliga lärmiljöer handlar om att skapa rätt förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan. Min roll är att visa på alternativa lösningar för att hjälpa eleverna till att utvecklas maximalt och uppnå kunskapskraven. Skolan har stort värde och vi måste tillsammans utveckla lärmiljöerna och dess innehåll för att tillgodose alla elever i skolan. För att ge möjlighet att utvecklas både inom de olika ämnesområdena som kunskaper om samhället i stort, försöker vi största möjliga mån att upptäcka områden utanför skolans väggar. Jag vill därför berätta om en härlig dag i mars!

I slutet på mars i år fick vi möjlighet att åka och uppleva härliga Boda Borg. Vi fick utmana oss själva både fysiskt som språkligt. Eleverna var verkligen tvungna att samarbeta och sträva mot ett gemensamt mål för att lyckas med utmaningarna, som väntade dem i de olika rummen. Ibland vara de snabb huvudräkning och ibland sattes deras styrka på prov. I vissa rum var man tvungen att kunna läsa bra på svenska och ibland krävdes det lite klurighet. Men det viktigaste av allt vara att de var tvungna att samarbeta, och det krävdes att man kunde lita på sina kamrater. Tillsammans lyckades de att utföra sina uppdrag och de klarade många rum.

Innan vi åkte iväg till Boda Borg, arbetade vi mycket med förförståelse, svåra ord och se på bilder och filmer om vad Boda Borg innebar. Jag ville att de skulle känna sig trygga, men ändå förväntansfulla då vi gav oss iväg. Under själva besöket gällde det verkligen att de kunde lyssna och följa en instruktion. Ibland förstod de inte på svenska, så då fick en kamrat förklara. När vi sedan var tillbaka i klassrummet började vi med att skriva tankekarta och återberätta det som vi tillsammans hade upplevt. Vi övade på att skriva bildtext, till de foton som hade tagit. Vi skrev återberättande texter, som eleverna sedan har översatt till sina modersmål. Vi avslutade arbetet med Boda Borg genom att eleverna skapade egna serier, med tema Boda Borg. Eleverna har lärt sig otroligt mycket och utvecklat både sitt skrivande och sin förståelse av svenska. Trots att några av eleverna har varit knappt ett år i Sverige samt saknar helt skolbakgrund, kan de själva producera en egen återberättande text. Då blir man som lärare lite varm i hjärtat.

/Veronica Hjalmarsson, lärare i SVA på Råtorpsskolan

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg