picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

1-åringen

För drygt ett år sedan startade vi vår blogg här på Pedagog Värmland. En av anledningarna till att vi startade bloggen var för att få spridning utifrån vårt Erasmus+ projekt. I det projektet ingår att man ska sprida sina erfarenheter så att fler människor nås. Vi tyckte att Pedagog Värmland var en lämplig plattform för det. Sedan har bloggen handlat väldigt lite om själva projektet utan det har mer handlat om tankar kring arbetet med elevhälsa generellt. 

För min egen del har bloggandet inneburit att jag fått chansen att reflektera över det vi gör tillsammans på Råtorp. Bloggen har varit en plats där jag i lugn och ro kan samla tankarna och försöka sortera dem så att jag kan begripa vad jag läst, hört eller på annat sätt tagit till mig. När jag tänker tillbaka på året som gått så är jag framför allt mest nöjd med den helhet vi skapat kring elevhälsoarbetet på Råtorps skolor. Vi har kommit en bra bit och vi ska längre. Det förbättringsarbetet kommer aldrig avstanna. Jag känner att vi är i ett läge nu där vi vi kan skifta fokus från diskussioner om särskilt stöd till diskussioner kring lärmiljöer. Det är ett stort och viktigt steg. Det betyder inte att vi ska sluta diskutera särskilt stöd. Det betyder att vi ska jaga vidare efter att främst arbeta förebyggande och främjande. 

Vi har redan nu tagit första stegen i den riktningen. Delar av teamet besöker varje arbetslag en gång per termin för att diskutera hur arbetslaget arbetar med tillänglighet och delaktighet utfrån SPSMs material. Vi ger tid för att arbetslagen ska få chans att sätta sig in i materialet på våra arbetslagsmöten. Varje lärare kommer dessutom arbeta med värderingsverktyget för att kartlägga hur hen kan arbeta vidare med tillgänglighet och delaktighet. På fritidshemmet kommer vår specialpedagog göra riktade insatser gällande tillgängliga lärmiljöer. Vi har kopplat på de tankar Carol Dweck, James Nottingham och Angela Ducksworth har kring Mindset, The learning pit och Grit. Bilden av elevhälsoarbetet på Råtorp blir allt tydligare.

Min ambition är att vi i EHT ska vara mer av ett bollplank i själva arbetslagsarbetet kring våra elever. Det är i de diskussionerna vi kan bryta och bända begreppen tillänglighet och delaktighet för att skapa förståelse. Det är även där vi kan skapa större helheter för våra elever och det är också där vi kan skapa en gemensam värdegrund att stå på. Jag kommer fortsätta arbeta hårt för att jaga vidare efter FRÄMST och i den jakten är jag glad och stolt att ha sällskap av de kompetenta och kloka pedagoger som arbetar på Råtorps skolor. Häng med på nästa del av vår resa!

/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg