picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Alla resor har en start

I den här bloggen är det tänkt att du ska få ta del av hur vi arbetar med elevhälsa på Råtorps skolor. Jag tycker det är på sin plats att ge lite historik till varför vi gör som vi gör. Varför har vi det upplägg kring elevhälsa som vi har? Vad beror det på? Häng med på en resa som tar sin start i klasskonferenser via Skolinspektions föreläggande till tydlig systematik kring kartläggningar och uppföljningar. 

För vår del började arbetet ordentligt på en studiedag den 27 oktober 2014 med en enkel frågeställning: Hur vill du att arbetet med elevhälsan ska fungera? Den frågeställningen och diskussionerna som följde blev starten för den totala renovering av strukturerna kring elevhälsoarbetet på våra två skolor. 

Innan denna studiedag så träffade Elevhälsoteamet arbetslagen en gång per termin. Vid dessa tillfällen lyfte pedagogerna de elever de ansåg behövde extra stöttning på något sätt. Elevhälsoteamets roll blev att dokumentera dessa samtal samt göra en sammanställning. Denna sammanställning skulle sedan vara ett beslutsunderlag för rektor att fördela resurser. Detta system fungerade helt enkelt inte och det ledde till frustration bland pedagogerna och när Skolinspektionen gjorde sin översyn fastslog de att de rådde brist på samsyn mellan lärare och rektor när det gällde det särskilda stödet. Vi var fast i ett tankemönster som inte var till gagn för någon. 

Tillbaka till oktober. Arbetslagen fick komma med förbättringsförslag kring elevhälsoarbetet. Dessa förslag diskuterades av elevhälsoteamtet och dokumenterades i en elevhälsoplan. Det absolut viktigaste vi gjorde var att öka tillgängligheten till teamet. Från en träff per termin gick vi till en träff var fjärde vecka. Det innebar att vi fick till en naturlig uppföljning. Vi bestämde även att det fortsatt var hela arbetslaget som kom. Det har varit en framgångsfaktor då det inneburit ett kollegialt lärande, där funktionerna i elevhälsoteamet inte har suttit inne med ”facit” utan varit ett bollplank till pedagogerna. Plötsligt hade vi en struktur som skapade trygghet istället för frustration. Det innebar även att uppföljningarna blev dynamon i systematiken kring elevhälsoarbetet. Nu fanns ett mycket bredare och djupare beslutsunderlag för mig som rektor att fatta beslut utifrån. 

Vårt nästa steg i utvecklingen kring elevhälsan på Råtorp handlar om det huvuduppdrag vi faktiskt har, men mer om det i ett annat inlägg.

/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg