picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Givande och utvecklande samarbete både för lärare och för elever

Tänk vad viktigt det är att samtala med varann kollegor emellan. För mig startade ett samarbete i en kurs med att jag och en kollega som är i samma arbetslag samtalade om vad vi gjorde i kurserna. Efter lite jämförande insåg vi att här kunde vi samarbeta och dra nytta av varandras olika kompetenser.

I kursen Naturkunskap 1a2 ska eleverna göra en egen undersökning i kursen och jag har efter några år hittat ett samarbete med en kollega som undervisar i hälsopedagogik på Barn- och fritidsprogrammet. Efter att eleverna haft de ordinarie lektionsmomenten kring hälsa och människokroppen så startar vårt samarbete som vi kallar ”Kropp och hälsa”.

Eleverna får själva välja ett område de vill jobba mot men alla ska tillverka och utföra en enkätundersökning samt redovisa för resten av gruppen. De väljer själva målgrupp och hur många som ska svara på undersökningen. Vi vill inte styra dem för mycket utan tanken är att man ska fördjupa sig inom något intressant tema som man sedan ska undersöka vidare. Eleverna har genom åren valt att jobba med ungdomars sömn, träning och kost, dataspelsberoende, alkoholvanor osv.

En av svårigheterna är hur man gör en enkätundersökning, så i år valde vi att lägga upp arbetet så att jag som matematiklärare genomförde en lektion om hur man skriver enkätfrågor, hur man kan formulera sig och hur man inte ska formulera sig, hur man sammanställer sina resultat och hur man går vidare med att tillverka ett stapeldiagram/cirkeldiagram så att resultatet av enkäten blir tydligt.

De ska också tillverka en powerpointpresentation med tre delar. De tre delarna är 1: teori och fakta om deras område, 2: resultatet av deras enkätundersökning och 3: sammanställning av undersökningen.

Det brukar bli oerhört intressanta redovisningar och man märker hur eleverna utvecklas vidare och kommer på nya teman från år till år. Vi brukar låt dem fundera lite fritt hur många frågor deras enkät bör vara. Däremot upptäcker de att det är viktigt att avgränsa undersökningen så man inte frågar om för mycket utan att man frågar om det som är relevant för deras arbete.

Det är intressant att se hur eleverna själva väver ihop dessa två kurser som till en början är olika men som sedan mynnar ut i samma tema d.v.s hälsa, kroppen och livsstil.

/Ingrid Lundin

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg