picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Kan jag få receptet?

Nytt läsår och nytt lärgruppsår på Nobelgymnasiet! Vi fortsätter under hösten att tillsammans i kollegiet arbeta med ledarskapet i klassrummet (läs mer om förra årets arbete HÄR) och inledde vår första lärgruppsträff med en föreläsning om pedagogiskt ledarskap. John Steinberg, lektor i pedagogik, författare och föreläsare, betonade vikten av den kollektiva kompetensen i ett lärarkollegium och inställningen att vi ska göra varandra bättre. Genom att identifiera framgångsrika exempel, analysera och diskutera dem kan vi tillsammans utvecklas som pedagogiska ledare. Lite förenklat ska vi dela fler ”recept” med varandra!

Steinberg lyfte bl.a. fram två framgångsfaktorer hos de bästa lärarna: struktur och relation, och balansen mellan dem. Strukturen gör syftet med undervisning tydlig och eleverna förstår var de är, vart de ska och hur de ska ta sig dit. Relationen mellan lärare och elever gör eleverna trygga i klassrummet; de vet att läraren tycker om dem och vill deras bästa. Det låter så självklart och enkelt, men är i själva verket en komplex kompetens som kräver systematisk reflektion och träning.   

Under vår efterföljande lärgruppsträff pratade min grupp om hur vi kan hitta denna balans under de första dagarna med nya elever. Skolstarten kan många gånger vara avgörande för hur elevens inställning till skolan, ämnet och läraren blir resten av läsåret, därför är det så viktigt att starten blir bra. Ska vi fokusera på lära-känna-övningar och gruppaktiviteter eller ska vi i första hand introducera våra respektive ämnen och komma igång med studier? Och om vi ska göra både och (vilket vi enades om är det allra bästa), hur hittar vi balansen?

Under 90 minuter samlade vi framgångsrika ”uppstarts-recept” med varandra och sorterade dem under rubrikerna Relation och Struktur för att på så vis synliggöra syftet med aktiviteterna. Vi bröt tillsammans ned recepten och pratade om hur vi och eleverna kan lära oss namnen, hur eleverna kan bli trygga att arbeta med nya klasskamrater, hur vi kan konkretisera abstrakta styrdokument och hur vi kan lansera den första uppgiften utan att sänka någon första veckan. Vår uppgift är nu att prova varandras framgångsrecept och att tillsammans utvärdera och problematisera dem vid vår nästa lärgruppsträff om en månad. I vår grupp undervisar alla i olika ämnen och har elever med olika förutsättningar och behov, men balansen mellan relation och struktur är själva kärnan i allt pedagogiskt ledarskap.

Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för en mängd olika arbetsformer, men gemensamt för samtliga är vikten av långsiktighet, systematik och fokus. Receptdelningen behöver därför sättas in i ett sammanhang om den ska ge resultat på elevernas kunskapsutveckling. Det räcker inte att vi växlar några ord om en lyckad lektion i fikarummet eller delar en länk på mejlen (även om detta såklart är bra!). Vår professionsutveckling behöver byggas in i skolans organisation så att det finns tid och plats och planering för vårt lärande. Recepten ska inte bara delas, de ska också lagas, avsmakas, utvärderas och omprövas. // Susanne Mellerskog

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg