picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Viktigt att bygga goda relationer på elevens APL-plats

På alla yrkesprogram ska eleverna göra minst 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande. Det blir 375 timmar fördelat på tre år.

Att vara ute på APL är väldigt viktigt i elevens utbildning, de är ute i “verkligheten” som de själva säger. Samtidigt kan det vara väldigt ångestframkallande för några att lämna tryggheten i skolan för att ge sig ut i det okända med nya uppgifter, nya människor och andra krav. Hur förbereder vi eleverna på ett bra sätt?

I skolan eftersträvar vi att ha goda relationer med våra elever, att snabbt lära känna dem för att bygga upp en trygghet och ett förtroende.

Det är lika viktigt att dessa relationer byggs upp på APL-platsen mellan eleven och handledaren så tiden ute på arbetsplatsen blir lärorik och inspirerande i en trygg miljö.

Huvudmannen för utbildningen ansvarar för att skaffa apl-plats och att de krav som finns på utbildningen uppfylls” (Taget ur Lathund, Arbetsplatsförlagt lärande, apl Skolverket) Skolan ska förbereda både handledare och elev innan apl-perioden, besöka eleven under perioden och sedan följa upp elevens lärande under sin tid på arbetsplatsen för att sen göra en bedömning inför betygssättningen. Nu faller ju oftast denna lott på mig som lärare…

Jag är mentor för en frisörklass åk 1 som i maj ska ut på sin första APL. De ska vara på en frisörsalong under en vecka för att vara med i “verkligheten”, titta på och kanske hjälpa till lite.

I år kommer jag att förbereda elever och handledare på för mig ett nytt sätt, eleverna bestämmer själva vart de vill vara, de som kan ordnar med fördel sin plats själv.

Ungefär fyra veckor innan praktiken kommer jag att ringa runt till alla salonger för att förbereda dem inför att eleverna ska komma, berätta om vad vi gjort i skolan, uppgifter de kommer att få med sig men viktigast av allt kommer jag att prata med handledaren om hur de kan ta emot eleven för att få en bra start på APL-veckan, få eleven att känna sig välkommen och då känner sig eleven tryggare.

Eleverna förbereds också på hur de tar kontakt med salongerna, vi pratar mycket om vad eleven ska tänka på för att deras tid på salongen ska bli så bra som möjligt.

Två veckor innan det är dags får eleverna tid att gå till sin APL-plats och säga Hej igen. De ska ställa frågor som när de börjar första dagen, vilka uppgifter kommer de att ha, ska de ha arbetskläder, finns det lunchrum mm (handledarna är också förberedda på detta)

Under APL-veckan kommer jag att åka ut och besöka alla elever för att se hur det går, ha ett trepartsamtal med handledare och elev. Eleverna kommer att ha uppgifter med sig ut till salongerna som de ska skickas in digitalt under veckan som vi sedan följer upp när de kommer tillbaka till skolan.

Allt detta görs för att relationen mellan handledare och elev ska gå fortare att bygga upp och bli bättre. Eleven känner sig tryggare på arbetsplatsen och får på så sätt med sig mera kunskap och förhoppningsvis kan det leda till att de får komma tillbaka till nästa APL-period och kanske blir erbjuden arbete i framtiden. Bedömningen av APL-perioden ska förhoppnings gå lättare och bli rättvisare. Framtida samarbeten stärks.

Men, detta tar tid! Tid som oftast inte alltid finns. Hur gör ni?

/Britt-Marie Carlsson

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg