picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Muntliga matteveckan på Nobel

Denna veckan är en riktig ”muntlig mattevecka” på Nobelgymnasiet. Tisdag, onsdag och torsdag genomförs det muntliga prov i matematik år 9 på introduktionsprogrammen samt i Ma 1a på de nationella programmen. Förra året startades en trevlig tradition på vår skola.

Alla lärare som hade matematik i sin examen (ca 11-12 personer) genomförde de muntliga nationella proven i Ma 1a tillsammans. Tidigare hade varje enskild lärare fått genomföra detta på lektionstid. Något som tog mycket tid från den viktiga formtoppningen/repetitionen inför de skriftliga delarna av det nationella provet. Istället för att den muntliga delen ockuperade ett par veckors tid för de tre lärarna på de nationella programmen kunde allt genomföras på en dag. Detta ledde också till att lärare på IM och på det nationella programmet fick samarbeta och diskutera bedömning. Och kanske framförallt. Vi fick känna att vi var en och samma skola. Denna veckan fortsätter denna tradition.

Den muntliga delen i det nationella provet i matematik är ett relativt nytt påfund. Det startade i och med Lgr 11 och Gy 11 och det första läsåret var därmed 2011/2012. Idag testas den muntliga förmågan redan i årskurs 3. Sedan återkommer de i år 6 samt i år 9 och på vissa kurser på gymnasiet. Mer om detta i Loise Karlssons examensarbete från Linköping Universitet, Muntlig matematik, från 2014. Se även Skolverkets bedömningsstöd ”Bedöma elevers förmågor i muntlig uppgift”.

Förberedelserna inför ett muntligt prov i matematik tar relativt mycket tid och energi i anspråk. Förutom lokaler, schemaändringar, organisation etc tar inläsningen tid. Som tur är finns det bra och, för det mesta, tydliga matriser som hjälper lärare i vårt avlånga land att tolka elevernas svar. Det är mycket uppstyrt och det är genomarbetat på ett bra sätt. Men genomförandet går fort och säkert går det att tolka elevernas insatser på olika sätt. Därför förekommer diskussioner om det är rättsäkert. Motståndarsidan kontrar och hävdar att det är bra att elever får visa sina kunskaper på flera sätt.

En sak är klar. Bra är den fortbildning som vårt lands lärare måste genomgå genom att läsa de exempel och de matriser/exempelsvar som visar på olika förmågor på olika nivåer. Samt de diskussioner som föds utifrån dessa. Och att broar byggs mellan delar av vår stora skola är pricken över i:et.

/David Lundeteg

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg