Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Tillit ger framgång i skolan

Jag hade förmånen att få lyssna till Torbjörn Sandén, direktör för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, när han var inbjuden av Ruc och rektorsutbildningen att prata om ”Lärarskap och ledarskap i finska skolan”. En väldigt givande föreläsning som väckte många intressanta tankar. Sandén pratade mycket om tillit.

Efter att vid PISA-mätningarnas begynnelse legat i topp under flera år har nu de finländska resultaten börjat sjunka. Man tror det beror på förändringar i de ungas livsstil och att andra aktiviteter konkurrerar med de ungas uppmärksamhet. I Finland skyller man alltså inte dåliga PISA-resultat på dåliga lärare, vilket många gör i Sverige. Intressant! Här har vi en fundamental skillnad mellan våra länder. I Finland har skolan lämnats orörd sedan 70-talet oavsett regering. I Sverige däremot hinner vi knappt med i alla olika skolreformer och skolan är ständigt en aktuell fråga för alla politiska partier. Det var nyligen riksdagsval i Finland, men skolan fanns inte med som en valfråga för något parti berättade Sandén.

Hur tolka det här? Jo, det är en fråga om tillit. I Finland har man ingen extern myndighet likt vår Skolinspektion som granskar och utvärderar, utan när man är utbildad lärare litar man på att du gör ett bra jobb. Finländska skolsystemet präglas av tillit och förtroende. Man har alltså en stor institutionell och professionell tillit till skolan. Den svenska skolan däremot präglas av övervakning och kontroll. Sandén framhöll dock att vi i Sverige har stor relationell tillit till skolan. Vi behöver dock bli bättre på att säga att vi gör ett bra jobb, för det gör vi uppenbarligen. Hur ska vi annars förklara att Sverige är Europas näst mest konkurrenskraftiga land? Vi är duktiga på att bygga tillitsfulla relationer till våra elever och fostra kreativa individer. Vem vet, i framtiden kanske det är ett värde som rankas högre än ett högt PISA-resultat?

Jag tror att elever i Sverige faktiskt känner stor tillit för oss lärare, men tyvärr tror jag att tilliten på andra nivåer i skolan saknas. Forskning visar att tillitsfulla miljöer ökar lärares professionella effektivitet och att det är mycket viktigt med tillitsfulla relationer på olika nivåer inom skolan för att nå framgång.

Det är inte bara våra politiker som kritiserar och vill förändra skolan; media skriver ofta nedlåtande om skolan och gemene man pratar ofta illa om skolan. Alla har en bild av vår organisation, eftersom alla har gått i skolan och sålunda ”talar av egen erfarenhet”. Sandén kastade ut den intressanta frågan: ”Försöker vi själva som organisation behärska processen som skapar vårt rykte eller låter vi andra definiera det?”. Jag tror det ligger någonting i det här. Vi ligger långt efter Finland där hela 91% av lärarna uppger att de njuter av sitt arbete!

Sandén avslutade med att säga att skolan i Sverige har ett oförtjänt dåligt rykte och jag stämmer in i det. Dessutom tycker jag att skolan i Sverige förtjänar mycket större professionell tillit och professionell frihet. Låt oss bygga framtidens skola på tillit, eftersom forskningen säger att skolor fungerar mest effektivt i en verksamhetsmiljö som präglas av tillit.

//UllaCarin Boes

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg