picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

När man hittar ett pedagogiskt verktyg som får en att känna WOW!

Som yrkeslärare har jag funderat mycket på hur jag på ett enkelt och naturligt sätt ska få in IKT som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen, på ett sätt som hjälper eleven att utvecklas och nå sina mål, samtidigt som det underlättar mitt arbete med både formativ bedömning och betygssättning. Jag har testat många olika varianter, dropbox, Google drive, blogg mm men aldrig hittat det jag är ute efter. Just nu testar vi en programvara som heter Fiff, som jag kom i kontakt med på en skola i Tromsö. Fiff är framtaget av yrkeslärare för yrkeslärare, den är utformad för att passa yrkeslektioner samt att man ska kunna samarbeta och göra infärgning tillsammans med kärnämnena. Grete Haaland, tidigare frisörlärare, nu professor på Högskolan i Oslo och Akerhus är upphovskvinnan till Fiff.

Fiff handlar om att eleverna dokumenterar i ord, bild eller film vad de gör på lektioner eller på praktiken, som en arbetslogg, från idé till slutprodukt, reflektioner och självbedömning samt att man fyller i vilka mål i kursen som uppnåtts. Eleverna skickar in sina loggar under arbetet för feedback eller/och vid arbetets slut beroende på projektets storlek, för att få en formativ bedömning eller ett slutbetyg på arbetet. Det är lätt för mig som lärare att ge kommentarer och ha koll på vem som gjort vad och vilken bedömning jag har gjort. Det underlättar arbetet vid betygssättningen av kursen. Fiff är lätt att använda sig utav, både för mig som lärare och för eleverna. Det är ganska uppstyrt vart man ska skriva men vad man skriver är fritt. Det är också enkelt att lägga in bilder och filmer samt att alla kursmål finns inlagda.

Jag upplever att eleverna utvecklas utav den feedforward som de får både vid det praktiska arbetet och sen på det skrivna arbetet, de får reflektera över sitt arbete och sätta ord på sin kunskap. Under de tre år de går på gymnasiet kan de lätt gå tillbaka och granska sina arbeten och se sin egen progression. Nästan varje år säger våra elever under sista året; jag kan ingenting, vi har inte lärt oss nåt… Men nu finns det svart på vitt hur mycket de verkligen kan.

Skolverket skriver i Läroplanen, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011.

Skolans mål är att varje elev…

…kan bedöma sina studieresultat i förhållande till kraven.

…utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering.

…ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha för utbildningen.

Fiff underlättar att nå dessa mål.

Det finns inte lika mycket webb- och databaserat material inom karaktärskurserna som det finns i kärnämnena, med en programvara som Fiff är vi i alla fall en bra bit påväg.

Vi använder detta för första gången i år och bara med 1:orna, utan att ha använt oss av alla de funktioner som finns ser vi stora möjligheter med Fiff.

Fortsättning följer i arbetet.

/Britt-Marie Carlsson

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg