picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Feedback och feedforward

Efter att ha läst ”Med förmågorna i blickpunkten” i tidskriften Alfa (nr 5 2014) där Ulrika Andersson lärare i franska och engelska berättar om hur hon jobbar med formativ bedömning blev jag inspirerad till att berätta lite hur jag arbetar och tänker kring formativ bedömning.
    ”Jag tror stenhårt på att om du vet vad du arbetar mot så är chansen större att lyckas. Om du dessutom får feedback och feedforward på vägen ökar den ännu mer.” Så inleds artikeln om Ulrika Anderssons arbete. Det kan låta helt självklart, men så är det inte även om jag tror att många har ambitionen att jobba så.
    Själv har jag alltid jobbat mycket med muntlig feedback och det tror jag delvis beror på att jag fick väldigt lite av detta när jag själv gick i skolan. Dock minns jag de tillfällena som mycket positiva möten då man fick vara ensam med fröken/magistern. Det var bara jag, läraren och min text. Faktum är att jag än idag kommer ihåg en del kommentarer de gav. Det här fick mig att lova mig själv att försöka ge mycket muntlig feedback till mina elever.
    Fördelen med skriftlig feedback är naturligtvis som Ulrica Andersson också menar att den finns kvar så att även föräldrar kan ta del av den. Jag tänker mig också att eleven själv kan sitta hemma och läsa kommentaren mer än en gång. När man jobbar med formativ feedback uppstår även feedforward och det är ett stort plus. Eleven vet vad den har uppnått, men också vart den är på väg. De får reda på vad de ska tänka på att jobba med för att utvecklas och nå högre betyg. Därför är det viktigt att man ger förutsättningar för att eleverna får visa vad de kan flera gånger, d v s att man lägger tid på att jobba med samma moment återkommande. ”Repetition och nya moment varvas och återkommer naturligt. Att hela tiden få nya chanser är viktigt för att lyckas. Till slut faller saker på plats.”
    När jag var ny lärare 2001 hade vi ingen lärplattform på min skola. Nu har vi sedan ett antal år tillbaka It’s learning och jag tycker att det är ett ypperligt hjälpmedel när det gäller att jobba med formativ bedömning. Men det är också mycket viktigt att ta sig tid till att ge eleverna muntlig återkoppling. I mötet med eleven kring deras text bygger man relationer samtidigt som man faktiskt stämmer av kunskapsnivån på ett annat sätt än om man endast bedömer texten skriftligt. Precis som Ulrika Andersson tror jag att formativ bedömning genom mycket feedback och feedforward leder till att eleverna känner sig sedda och vill göra bra ifrån sig.
    I mötet får man också en chans att höra elevens motiveringar till specifika ord- och tempusval. Att höra eleven resonera kring sin text är även utvecklande för deras språk. Det har hänt att jag har ändrat min rättning efter att vi har gått igenom texten tillsammans. Ordval som vid min genomläsning tycktes märkliga framstår plötsligt som helt logiska. Ibland minns eleverna mer vad jag har kommenterat muntligt än vad jag skrev på It’s har jag märkt. Sedan är det ju en ynnest att få sitta och diskutera texter med elever, utvecklingen sker även hos mig som pedagog.
    Eftersom vi alla vet att tiden är knapp blir det extra viktigt att välja vad man lägger tid på och då många forskningsstudier visar att formativ bedömning ger bättre resultat hoppas jag att många vågar lägga mer tid på att återkoppla både bakåt och framåt. //UllaCarin Boes

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg