picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Formativa utvecklingssamtal

På Nobelgymnasiet har vi pratat mycket om det formativa förhållningssättet det senaste året, d.v.s. uppfattningen om att bedömning kan främja elevens lärande om målen och vägen dit synliggörs ordentligt för eleven. Formativ bedömning är förövrigt en av de framgångsfaktorer som skolforskaren John Hattie lyfter fram som den allra starkaste i sin omfattande studie om vad som påverkar elevers lärande på ett positivt sätt (Visible learning, 2008).

Min kollega Ingegerd och jag funderade mycket på hur vi på Nobelgymnasiet skulle kunna göra de traditionella utvecklingssamtalen mellan mentor, elev och vårdnadshavare mer formativa och därmed göra eleverna och deras vårdnadshavare mer delaktiga och ansvarstagande i lärandeprocessen. Vår erfarenhet var att alltför många samtal summerade prestationer och att det i första hand var mentorn som matade elev och förälder med information. Vi ville hitta en modell där eleven själv fick sätta ord på sin kunskapsutveckling och som i högre grad pekade framåt med utgångspunkt i de formativa frågorna: Vad är målet? Var är eleven i förhållande till målet? Hur tar sig eleven vidare mot målet?

Det låter kanske enkelt men är betydligt mer komplext än vad man tror. Nu är i alla fall modellen för formativa utvecklingssamtal på Nobelgymnasiet färdig att prövas och alla lärare och mentorer ska testa den under höstterminen. Det är jobbigt att tänka om, att ändra arbetssätt och att överge fungerande rutiner – det är vi nog många som känner. De nya utvecklingssamtalen kommer förmodligen halta en del i början och en rad detaljer kommer säkerligen att läggas till och dras ifrån inför kommande läsår, men jag är ändå övertygad om att vi är på rätt spår här.

Vi hoppas på samtal som pekar framåt, som synliggör elevens kunskapsutveckling i förhållande till tydligt uppsatta mål och som ringar in elevens utvecklingsområden. Så görs eleven delaktig i sitt eget lärande!  // Susanne Mellerskog

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg