picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Bedömning

Nu är arbetet i full gång på skolan och vi har alla kommit igång med våra kurser. Jag som förstelärare i matematik har arbetat med att ta fram tester/inlämningar i matematik för att kunna följa våra elevers lärande och utveckling. Det är ett viktigt verktyg för att kunna stanna upp och se om eleverna tagit till sig bl a de matematiska begrepp och procedurer som vi arbetat med. När jag läser Artikeln ”Bedömning för undervisning och lärande” av Mikael Holmqvist Göteborgs Universitet och Astrid Pettersson Stockholms Universitet så finnas det med många viktiga aspekter kring bedömning. Den artikeln finns med på Matematiklyftets lärportal: matematiklyftet.skolverket.se

I artikeln tas det upp bedömningens olika syften och hur man kan arbeta med formativ bedömning.

När jag arbetat med de diagnostiska testerna är det oerhört viktigt att eleverna får respons på vad de behöver arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper. Det är också viktigt för mig som lärare att veta om undervisningen gett önskad effekt eller om jag helt enkelt måste ändra min planering och arbeta på ett annat sätt.

Utifrån resultatet av bedömningen av elevens visade kunskaper påverkas såväl det fortsatt urvalet av kunskapsinnehåll för undervisningen, undervisningsmetoderna och elevens strategier men också den bedömning som senare kommer ske. Frågorna är i detta fall många som kan ställas. Här ges några exempel.

·         Varför visas den kunskap som visas?

·         Visas den kunskap som jag som lärare förväntade skulle visas?

·         Hur planerar jag som lärare min undervisning utifrån resultatet av bedömningen och de mål som ska nås?

·         Får eleverna möjlighet att allsidigt visa sin kunskap?

Jag kommer under mitt fortsatta bloggande ta upp aspekter kring bedömning och matematik samt även infärgning av yrkesämnen då jag undervisar på ett yrkesprogram i matematik. Sedan arbetar jag också mycket med smartboard-tavlor så jag kommer vara med och hålla i en workshop under en IKT-dag vecka 44 med att visa grundläggande användning av smartboard i undervisningen.

/Ingrid Lundin

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg