picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

I skolan går elever för att se lärare arbeta

Vi rekommenderar lärare att läsa Mathematics inside the black box som är ett litet häfte som belyser bedömning för lärande i matematikklassrummet. Margareta Oscarsson (Stockholms universitet) har gjort en översättning av Jeremy Hodgens och Dylan Williams forskningsöversikt för lärare. Skriften kan användas på alla stadier och har fokus på formativ bedömning i matematik.

Häftets viktigaste punkt är hur lärare kan undervisa så att varje elev är aktiv i sitt eget lärande. I matematikklassrummet finns det en tydlig tendens till att det är läraren som arbetar mest och att eleverna tittar på. Är skolan en plats som elever går till för att se lärare arbeta? I den bästa av världar arbetar både lärare och elev. Hur ska vi skapa ett klassrumsklimat där alla får möjlighet att delta aktivt i arbetet och därmed ett lärande? Det är nog vad alla pedagoger strävar efter och det måste var möjligt.

Ett klassrum där dialogen i ämnet står i centrum och där varje elev vågar och har möjlighet att starta sin utvecklingsprocess på den nivå hen befinner sig just nu är eftersträvansvärt. Därifrån ska eleven bygga ny kunskap vilket kan innebära att de måste revidera den gamla. Detta tar tid. Har vi tid? Hodgen och William ställer frågan: låter vi eleverna få tid att tänka, reflektera och fördjupa sin förståelse? Deras forskning visar att i de flesta matematikklassrum är väntetiden mellan fråga och svar mindre än en sekund. De poängterar att vi, lärarna, måste våga ställa frågor och dilemman som kräver mer bearbetning och våga invänta svar. Slutna frågor med svar som har ett rätt leder till att fåtal elever deltar och övriga elever väntar på att lektionen ska ta slut. Om vi tar oss tid och lyssnar på våra elever får vi veta vad de kan och hur väl de kan. Därefter kan vi ställa väl genomtänkta frågor utifrån den kunskap eleverna har. Hodgen och William ger följande råd till en klassrumsstruktur som stöttar elever att aktivt delta i ett lärande.

  • Ställ färre men mer komplexa frågor som utmanar tänkandet.
  • Ge längre betänketid och därmed möjlighet för fler elever att delta i klassrummet. Genom att öka betänketiden till tre sekunder kan elevers delaktighet öka avsevärt.
  • Stötta alla elever att vara delaktiga i samtalet.
  • Undvik ”räcka upp handen kulturen”. Du som lärare ger frågor till eleverna och därmed förväntas alla att delta, inte bara de högpresterande. Om en elev inte kan svara, återkom senare när andra elever har svarat och fråga eleven vilket svar som verkar rimligast.

Hodgren och William menar att med ett tydligt förhållningsätt och strategier som stöttar alla elever skapas ett klimat i klassrummet som ökar engagemanget och aktiviteten hos alla elever. Det skapas möjligheter att diskutera matematik i grupper om två eller fler och därmed uppstår förutsättningar att arbeta med kamratbedömning och egen självskattning. Förutsättningar för ett klassrum där lärarna ser eleverna arbeta.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg