picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Lärobokens revansch!

När vi gick lärarutbildningen pratades det inte mycket om läroböcker i våra ämnen. Under praktikperioderna mötte vi lärare som var kreativa och passionerade och som skapade sitt eget material istället för att använda förlagens läromedel. På våra arbetsplatser pratades det inte heller så mycket om läroböcker. Det ansågs förlegat, bakåtsträvande och lite slött, faktiskt.  Därför har vi genom åren lagt ned avsevärd tid på att skriva ”egna läromedel ” och känt oss både kreativa och passionerade, vi också. Men! Nu har vi börjat tänka om och vi tycker oss märka en attitydförändring till läroböcker även på andra håll.

För det är trots allt så att en lärobok har mycket att erbjuda dagens elever. I en tid när socioekonomiska faktorer får en alltmer avgörande betydelse för elevernas skolframgångar , när läsförmågan drastiskt sjunker och när eleverna i allt mindre utsträckning möter längre texter, kan  läroboken faktiskt bli den gemensamma referenspunkten i klassrummet. Rätt läromedel utgår från centralt innehåll, kunskapskrav och inte minst skolans värdegrund med avseende på genus och mångfald. Dessutom erbjuder det en möjlighet att möta längre texter, såväl sakprosa som skönlitteratur, i ett format som är anpassat till åldersgruppen.  Sist, men inte minst, sparar läroboken en hel del tid åt oss lärare, som kan lägga kreativiteten och passionen på andra pedagogiska uppgifter.

Så kanske är det dags att uppvärdera läroboken nu. Detta ställer givetvis krav på förlagens urval och på skolans beställningsrutiner, och detta är värt att återkomma till, men just nu vill vi bara slå ett slag för läroboken. Det är dags för revansch!

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg