picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Vem ska göra vad för vem?

Häromdagen lyssnade vi till Gunilla Lindqvists föreläsning om sin doktorsavhandling Who should do What to Whom (2013), en forskning som undersöker pedagogiska yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Sammanfattningsvis visar Lindqvist studie bl.a. att

  • Olika yrkesgrupper inom kommunen ser olika på vem som är ansvarig för det specialpedagogiska arbetet och hur det ska utföras.
  • Specialpedagogens uppdrag tolkas olika av olika yrkesgrupper inom kommunen.
  • Skolorna definierar begreppet ”behov av särskilt stöd” på olika sätt.

Detta är naturligtvis anmärkningsvärda resultat som behöver synliggöras på skolorna runtom i landet. För vad får det för konsekvenser när det på en skola inte råder samsyn kring det specialpedagogiska arbetet? När det är oklart viken roll t.ex. specialpedagogen har i förhållande till specialläraren och till övrig pedagogisk personal? Riskerar eleven att hamna mellan två stolar? Kan det leda till vattentäta skott mellan verksamheter som borde samverka i betydligt större utsträckning?

Och vad händer när enskilda skolor ges tolkningsutrymme att avgöra vilka barn som behöver särskilt stöd? Kan vi verkligen prata om likvärdighet och om ”en skola för alla” då?

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg