picture-1301-1510057559.jpg

Blogg

Känn dig själv!

Skolan är en av de bästa arenorna för nyanlända elever att få information och fakta om det svenska samhället.  Att lära sig om sex och samlevnad är en rättighet och en stor grundsten i en persons identitetsskapande, och är därmed…

Skolan är en av de bästa arenorna för nyanlända elever att få information och fakta om det svenska samhället.  Att lära sig om sex och samlevnad är en rättighet och en stor grundsten i en persons identitetsskapande, och är därmed viktig att alla elever har tillgång till undervisningen.

En del i att kunna ta till sig sina rättigheter och skyldigheter är att känna sig själv, därför har vi påbörjat ett projekt i vår som heter Känn dig själv! med fokus på identitet, sexualitet och jämställdhetsfrågor riktat till nyanlända elever. Följ vårt arbete med eleverna ute på skolorna, finn inspiration att jobba med dessa frågor. 

Barnäktenskap och äktenskapsresa: Inför lov!

Om en vecka är jullovet i full fart. För många av oss är det en bild av ledighet, familjemys och aktiviteter men för en del barn innebär det en resa innehållandes tvång och kontroll. I skolan är det värt att vara uppmärksam på signaler om vilseledande äktenskapsresa inför varje lov. Sommarlovet är längre, men även under jullovet förekommer planerade ”äktenskapsresor”. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck handlar det ofta som yrkesverksam om att tyda signaler hos barnet, samt att vara nyfiken och ställa konkreta frågor. Har du en elev som du är orolig för och en längre utomlandsresa stundar, våga fråga barnet om resan. Vad är syftet med resan? Är barnet oroligt inför resan? Hur ser det ut med äktenskap i familjen, får han/hon välja själv? Ibland kan det kännas som att man klampar runt i något man inte ska klampa runt i, men för det utsatta barnet så är det exakt vad de väntar på: att en vuxen ska se och bekräfta att det som pågår inte är ok.   

Det finns de barn som själva söker hjälp hos skolpersonal. Om det händer gäller det att vara beredd på att möta barnet i detta. Länsstyrelsen Östergötland har via hedersförtryck.se tagit fram några punkter att luta sig mot:
 

  • Ha samtalet med den unge själv.
  • Lyssna på elevens berättelse.
  • Kontakta elevhälsan och skolledning om du bedömer att det föreligger risk för att eleven kan komma att fara illa. Detta måste du ta upp med eleven.
  • Skolledningen går eventuellt vidare till socialtjänsten.
  • Fakta är viktigt – anteckna alltid det ni pratar om under samtalen.
  • Om sms, bilder, chattkonversationer eller annat finns mellan dig och eleven, se till att spara allt.
  • Fakta om det eleven är orolig för, eventuella hot, rädslor, signaler och oro för vad som kan hända.
  • Viktigt att spara ledighetsansökan från skolan, för att se vilket skäl man har angivit
  • Överväg noga vad en kontakt med vårdnadshavare skulle kunna innebära för eleven när det finns oro kring barnet/den ungas situation.
  • Har rutiner för scenarier som att en elev inte kommer tillbaka efter ett lov.

 

Utifrån denna lista skulle vi vilja betona vikten av att ta samtalet själv och vidhålla kontakten. Om ett barn öppnar upp sig för en person, så är oftast denna personen utvald. Då gäller det att inte släppa det förtroendet, även om man känner sig osäker. Händer detta kan man tänka: ta en kopp kaffe! Stanna upp, tänk på hur du ska fortsätta möta barnet i fråga, be om hjälp av elevhälsoteamet  och därefter upptar du samtalet med barnet. Man vill gärna där och då  hantera situationen så snabbt som möjligt, men istället för att göra förhastade beslut. Stanna upp, ta en kopp kaffe, tänk igenom och fortsätt samtalet. Men det är du som behöver göra det, om barnet har valt ut dig. Våga stå kvar!

 Som skolpersonal har vi alltid anmälningsplikt och det är viktigt att alla på skolan känner till rutinen kring anmälan. Man ska alltid anmäla om man har en oro för ett barns välmående, samtidigt är det viktigt att inte bara släppa. Även om anmälan är gjord, se över vilka insatser skolan kan bistå med samt fortsätta ha kontakt med barnet.

 

Ibland är det så pass illa att man som skolpersonal får kännedom om resan väldigt tätt inpå avfärd. Du ska självklart göra en orosanmälan, men det kan också vara så att detta är sista dagen du ser barnet. Då kan följande check-lista vara ett stöd för dig och barnet, samt göra det möjligt för barnet att ha en plan:

 

Checklista att jobba med!

Måste hon/han åka? Finns det någon kvarhållande faktor, som föräldrarna tycker är viktigt. Extra skola, jobba eller annat.

Är personen svensk medborgare?

Prata med personen om riskerna.

 

Råd till ungdomen:

Ta med telefonnummer/e-postadress till den person hos socialtjänsten eller polisen som du talat med, eller till någon kontaktperson i Sverige som du kan lita på.

Ta med mobil och ett extra SIM-kort.

Skriv ned/lär dig utantill telefonnummer/e-postadress till svenska ambassaden eller konsulatet i det land du kommer resa till.

Skriv ned kontaktuppgifter till eventuella släktingar eller vänner i landet dit du åker, som du tror kan vara beredda att hjälpa dig.

Datum för återresa? Kontakta socialtjänsten/polisen om hen inte kommer hem. Kontakta ambassaden.

Ta kopia på pass – förvara hos någon du litar på i Sverige.

E-postadress – registrera en hemlig adress som du och en stödperson har lösenordet till.

Skaffa information om vilka lagar som gäller för exempelvis äktenskap och vilken hjälp du kan få i det land du ska resa till. Du kan ringa till utrikesdepartementet eller till en frivilligorganisation.

Om en ungdom som är svensk eller har uppehållstillstånd, går det att få ett interimistiskt pass utan föräldrars tillstånd. Denne måste själv skriva till socialtjänsten.

 

Försök att ha denna checklista i bakhuvudet när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, samt äktenskapsresor. Det kan vara så att det är värt att nämna några av dessa punkter rent allmänt till alla barn. Både för att hjälpa ett utsatt barn men även ge råd och stöd till barn som har kompisar som riskerar att bli bortgift. Våga visa barnen att kunskaperna finns för att inge förtroende hos dem.

Glöm inte, behöver du rådfråga någon: ring stödlinjen!

/Lina och Marléne

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg