picture-1301-1510057559.jpg

Blogg

Känn dig själv!

Skolan är en av de bästa arenorna för nyanlända elever att få information och fakta om det svenska samhället.  Att lära sig om sex och samlevnad är en rättighet och en stor grundsten i en persons identitetsskapande, och är därmed…

Skolan är en av de bästa arenorna för nyanlända elever att få information och fakta om det svenska samhället.  Att lära sig om sex och samlevnad är en rättighet och en stor grundsten i en persons identitetsskapande, och är därmed viktig att alla elever har tillgång till undervisningen.

En del i att kunna ta till sig sina rättigheter och skyldigheter är att känna sig själv, därför har vi påbörjat ett projekt i vår som heter Känn dig själv! med fokus på identitet, sexualitet och jämställdhetsfrågor riktat till nyanlända elever. Följ vårt arbete med eleverna ute på skolorna, finn inspiration att jobba med dessa frågor. 

Podd-tips!

Vi fann vår inspiration till projektet i en lärare och behandlingspedagog som heter David Saleh. Han har tagit fram ett material som är anpassat för nyanlända elever, utifrån olika utbildningsbakgrund eller språknivå. ILT har gjort ett kort poddavsnitt med David Saleh som vi rekommenderar att lyssna på. David ger ett perspektiv på vad man kan behöva tänka på när man ska påbörja undervisning kring sex- och samlevnad med nyanlända elever. Viktigt är att utgå från elevgruppen. Nyanlända elever är en väldigt heterogen grupp, men har man elever som kommer från samhällen där sex- och samlevnad är tabubelagt kan det behövas anpassningar.

Han lyfter framförallt att man kan behöva ”mjukstarta” med eleverna, samt förklara varför man undervisar i detta i skolan. För elever som kommer från en skolkultur eller samhälle där dessa frågor inte lyfts är motiveringen till varför vi gör detta viktigt. I detta kan man som pedagog lägga in hälsoaspekten. Samlevnads-undervisningen säger mycket om det svenska samhället och de lagar, regler och sätt att leva på som finns. 

Vi kastar även in en intervju via skolvärlden med David Saleh där han förklarar mer. Det tar ca 25 minuter att lyssna och se båda. Ta er den tiden och bli inspirerade! 

David Saleh – intervju och podd via ILT(inläsningstjänst)

David Saleh – intervju via Skolvärlden

I vårt projekt utgår vi som nämnt från Barnkonventionen för att visa på vikten av att känna till sina rättigheter, OCH för att eleverna ska veta sina rättigheter. Momentet efter barnkonventionen är att jobba med anatomi, och då framförallt inre organ. Hur de fungerar och vad som händer om de inte fungerar. Vi pratar mycket om att må bra. Hur man gör för att må bra? med fokus på äta, vila, göra aktiviteter man gillar och motion. Detta för att sedan gå över mot pubertet och vad som händer med kroppen när man växer. Tjejer och killar deltar båda i undervisningen, och får samma information. Nedan ser ni lite exempel på vad vi använder i vår undervisning. 

Materialet har vi hittat bland annat:

– via youmo.se där det finns flera filmer om att mår bra och må dåligt.

– via Medicenter Värmland använder vi filmer som heter: Din kropp – svenska som andraspråk som har flera kortare filmer som förklarar hur kroppen organ fungerar på ett anpassat sätt.

– bilderna över organen, samt övningar kopplat till det är hämtat från läromedlet: Omvärldskunskap som är i första hand till äldre inlärare men fungerar delvis i lägre åldrar också. 

/Lina och Marléne

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg