picture-1301-1510057559.jpg

Blogg

Känn dig själv!

Skolan är en av de bästa arenorna för nyanlända elever att få information och fakta om det svenska samhället.  Att lära sig om sex och samlevnad är en rättighet och en stor grundsten i en persons identitetsskapande, och är därmed…

Skolan är en av de bästa arenorna för nyanlända elever att få information och fakta om det svenska samhället.  Att lära sig om sex och samlevnad är en rättighet och en stor grundsten i en persons identitetsskapande, och är därmed viktig att alla elever har tillgång till undervisningen.

En del i att kunna ta till sig sina rättigheter och skyldigheter är att känna sig själv, därför har vi påbörjat ett projekt i vår som heter Känn dig själv! med fokus på identitet, sexualitet och jämställdhetsfrågor riktat till nyanlända elever. Följ vårt arbete med eleverna ute på skolorna, finn inspiration att jobba med dessa frågor. 

Uppstart med ny grupp

Den 14 november har vi haft uppstart med en elevgrupp. Det gemensamma för gruppen är att de är nyanlända, och har varit i Sverige mellan 3 år till 3 dagar. Vi kör blandad grupp med tjejer och killar. I och med att eleverna har olika nivåer i språken har vi vid uppstarten alltid tolk. Detta för att de verkligen ska förstå när vi pratar om Barnkonventionen och dess artiklar. I dagens grupp hade vi språken dari och arabiska i första hand. Men även elev som pratar indonesiska och mandarin. Till dessa två fick vi blanda engelska och svenska. Vi inledde med att visa en trailer över vad dagen skulle handla om. Eleverna visste inte vilka vi var och vad vi skulle prata om, så detta är ett roligt sätt att kicka igång nyfikenheten tänker vi. En trailer görs lätt i iMovie på platta eller i telefon.

En viktig del i dagen är att bygga upp en relation mellan oss som leder och eleverna. Det gör vi genom att presentera oss själv med hjälp av bilder, och sen låter vi eleverna välja bilder som representerar dem. Här är bilderna eleverna valde:

Många elever presenterade framförallt sina drömmar, så som att bli läkare eller fotbollsproffs.  En tjej berättade att hon älskar matematik och en annan berättar om sitt intresse för rymden och stjärnorna. En av eleverna valde bilden på en tatuering där det står mamma och pappa, hon berättade att familjen är jätteviktig för henne och att det är bara hennes mamma med i Sverige då pappa är död. Sen finns det de elever som inte vet hur de ser på framtiden. En av eleverna valde klockan och bilden med pilar som gå isär, där hon menade att det finns så många val i livet och istället för att välja så gör hon ingenting. En elev i gruppen uttrycker att han inte mår så bra  och berättar att han helst vill vara själv och valde bilden med en kille som sitter i en mörk korridor i hopkurad.

Vi tänker att det är viktigt att de bilder vi har valt representerar ett spektra av känslor och erfarenheter. I och med att vi vet att det finns olika mående i gruppen ,speciellt kopplat till de elever vars asylprocess drar ut på tiden, samarbetar vi med elevhälsan för att kunna följa upp eventuella signaler vi möter. 

 

Vid uppstarten hamnar fokus mycket på att prata om hur vi definierar att känna sig själv, och det kopplar vi till stor del till begreppet hälsa. Vi beskriver hälsa som att må bra i kroppen och i huvudet. Samt att känna sig själv är att veta när man mår bra och när man inte mår bra, för att kunna hantera sin vardag utifrån det. Till detta kopplar vi även att känna till sina rättigheter och det är på så sätt vi väver ihop Barnkonventionen och hälsobegreppet i vårt projekt. Vi tänker att genom att känna till sina rättigheter kan man utöva mer makt över sitt liv. En viktig information kan vara att det är sekretess på vårdcentralen om man behöver gå dit. För en elev som lever i en hedersrelaterad kontext kan detta vara av högsta vikt att veta om hen behöver söka hjälp på vårdcentral utan att familj och släktingar får veta. Ytterligare information som berör alla nyanlända elever är rätten till att gå ett 10e skolår om de behöver eller vill, samt studievägledarens roll på skolan.

Kommande vecka kommer vi fortsätta med aktiviteter kopplat till presentera sig själv och att må bra, samt prata mer om barnkonventionen och dess artiklar.

/Lina och Marléne 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg