picture-1301-1510057559.jpg

Blogg

Känn dig själv!

Skolan är en av de bästa arenorna för nyanlända elever att få information och fakta om det svenska samhället.  Att lära sig om sex och samlevnad är en rättighet och en stor grundsten i en persons identitetsskapande, och är därmed…

Skolan är en av de bästa arenorna för nyanlända elever att få information och fakta om det svenska samhället.  Att lära sig om sex och samlevnad är en rättighet och en stor grundsten i en persons identitetsskapande, och är därmed viktig att alla elever har tillgång till undervisningen.

En del i att kunna ta till sig sina rättigheter och skyldigheter är att känna sig själv, därför har vi påbörjat ett projekt i vår som heter Känn dig själv! med fokus på identitet, sexualitet och jämställdhetsfrågor riktat till nyanlända elever. Följ vårt arbete med eleverna ute på skolorna, finn inspiration att jobba med dessa frågor. 

Nationell samling mot hedersrelaterat våld och förtryck

I dagsläget gör regeringen flera satsningar för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Den 30 november var vi iväg på en konferens arrangerad av Länsstyrelsen Östergötland i samråd med socialdepartementet. Där presenterades det pågående arbetet inom myndigheterna. Fokus låg särskilt på arbetet mot barnäktenskap, brott med hedersmords-motiv och på kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck. Nedan ser ni lite bilder från konferensen. 

 

Vi har båda ett hjärta i dessa frågor och kommer därmed försöka lyfta dessa frågor här på bloggen för att sprida den kunskap vi har samlat på oss. Hedersrelaterat våld och förtryck förkortas HVF, och det är något vi möter när vi är ute och träffar elevgrupper.

En stor del i det förebyggande arbetet behöver ske i skolan, då skolan är en arena som alla barn i Sverige har tillgång till. Barn som lever i familjer med hederskontroll har sällan aktiviter på fritiden och utanför familjen. Därför kan skolan vara en av få platser, om inte den enda, som ger barnen en frihetskänsla. I skolan får barnen information om sina rättigheter, de skapar relationer med vuxna utanför familjen och de måste kunna få hjälp via skolan om de behöver det. I skolan har vi möjlighet att upptäcka och agera gällande både tidiga signaler på hedersrelaterat våld och förtryck, men även när det gått så långt att barnets liv är i fara.  

Att tyda signaler och veta när man som skolpersonal ska agera i frågan om hedersrelaterat våld och förtryck upplever många som svårt. Framförallt p.g.a. bristande kunskaper inom ämnet. Idag finns det flera grupper i civilsamhället och myndigheter som kan ge stöd och information. En av de största informationssidorna är www.hedersförtryck.se. Där finns det material att hämta samt en webbutbildning kring hedersrelaterat våld och förtryck. Kanske något att göra gemensamt i arbetslag samt elevhälsa?

                                                                                                 

 

Idag finns det även en nationell stödtelefon för yrkesverksamma om man behöver råd och konsultation. Ring om ni sitter med ett ärende där ni inte vet vad ni ska göra!!!  

                                 

 

I Värmland har vi Resursteam Heder som har utbildat en resursgrupp inom området hedersrelaterat våld och förtryck. De fungerar som en kontaktperson för alla som jobbar i frågan. Det går att kontakta resursteamet vid önskan av utbildning eller rådfrågning. 

 

                                                                                                                              Kom ihåg!

                                                                 

                                                                                                                    från Hedersförtryck.se 

/Lina och Marléne

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg