picture-1301-1510057559.jpg

Blogg

Känn dig själv!

Skolan är en av de bästa arenorna för nyanlända elever att få information och fakta om det svenska samhället.  Att lära sig om sex och samlevnad är en rättighet och en stor grundsten i en persons identitetsskapande, och är därmed…

Skolan är en av de bästa arenorna för nyanlända elever att få information och fakta om det svenska samhället.  Att lära sig om sex och samlevnad är en rättighet och en stor grundsten i en persons identitetsskapande, och är därmed viktig att alla elever har tillgång till undervisningen.

En del i att kunna ta till sig sina rättigheter och skyldigheter är att känna sig själv, därför har vi påbörjat ett projekt i vår som heter Känn dig själv! med fokus på identitet, sexualitet och jämställdhetsfrågor riktat till nyanlända elever. Följ vårt arbete med eleverna ute på skolorna, finn inspiration att jobba med dessa frågor. 

Jobbar vi med barnkonventionen i vår vardag?

Runt barnkonventionen finns det redan mycket material som är lätt att använda i det vardagliga arbetet runt barn, och även i det kollegiala lärandet. I dagsläget jobbar regeringen för att Barnkonventionen ska bli lag 2020, vilket gör att vi känner att det finns så mycket vi skulle behöva lära oss om konventionen och dess artiklar. Vi skulle behöva samtala och problematisera våra åsikter kring artiklarna mer än vad vi gör idag. Ibland känns barnkonventionen mer som ett begrepp än som något praktiskt. 

Barnkonventionen finns översatt till flera språk, vilket är fantastiskt för våra flerspråkiga elever. Jag ser dem sitta uppe i många klassrum, den sitter även på min arbetsplats. Samtidigt är det värt att fundera på: samtalar jag om artiklarna med eleverna? Pratar jag om vad artiklarna kan innebära när det gäller rättigheter för barn? Speciellt för våra nyanlända elever som kommer från samhällen där barns rättigheter inte är prioriterade behöver vi kontinuerligt lyfta dess innehåll.  

barnombudsmannens hemsida går det att beställa affischer och mer material kring barnkonventionen på flera språk. 

För oss skolpersonal och vuxna finns det ett material från Sveriges Kommuner och Landsting. De har tagit fram en kortlek kopplat till barnkonventionen med diskussionsfrågor till varje artikel, vilket kan vara värt att lyfta på arbetslagsmöten, EHT eller APT. Det är bra att lyfta barns rättigheter kontinuerligt som en naturlig del i vårt arbete. Här nedan är ett exempel på på vad som finns i kortleken:

 

Här kan du ladda ner eller beställa kortleken: Skl – Barnets rättigheter-kortlek

/Lina och Marléne 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg