picture-1301-1510057559.jpg

Blogg

Känn dig själv!

Skolan är en av de bästa arenorna för nyanlända elever att få information och fakta om det svenska samhället.  Att lära sig om sex och samlevnad är en rättighet och en stor grundsten i en persons identitetsskapande, och är därmed…

Skolan är en av de bästa arenorna för nyanlända elever att få information och fakta om det svenska samhället.  Att lära sig om sex och samlevnad är en rättighet och en stor grundsten i en persons identitetsskapande, och är därmed viktig att alla elever har tillgång till undervisningen.

En del i att kunna ta till sig sina rättigheter och skyldigheter är att känna sig själv, därför har vi påbörjat ett projekt i vår som heter Känn dig själv! med fokus på identitet, sexualitet och jämställdhetsfrågor riktat till nyanlända elever. Följ vårt arbete med eleverna ute på skolorna, finn inspiration att jobba med dessa frågor. 

Idag är ingen vanlig dag, för idag är Barnkonventionens dag!

Barnkonventionen är ett fantastiskt verktyg att använda för att prata både rättigheter och problematisera dessa rättigheter med barn, och är vår utgångspunkt i projektet Känn dig själv!
Vi tänker att genom att veta sina rättigheter har man makt att påverka sitt liv. 

Bild från vårt bildspel kopplat till uppstartstillfälle med elever. När vi går igenom barnkonventionens artiklar har vi tillgång till tolk.

När vi presenterar vårt projekt för eleverna så utgår vi från artikel 2, 13 och 31, vilket vi fick inspiration om från David Saleh som har jobbat fram ett material gällande sex- och samlevnad för nyanlända. Marléne var och lyssnade på David Saleh och utifrån det kom hon på att detta är något även vi borde syssla med. Explicit sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända. Varför kan man ju fråga sig?

Vi tänker att nyanlända elever har olika förutsättningar för att ta till sig just ämnet sex- och samlevnad, både gällande att ta till sig viss kunskap samt tidigare kunskaper om ämnet. Istället för att undvika ämnet tänker vi att man möter eleverna utifrån deras tidigare erfarenheter. Vi vet också att i vissa länder talar man inte om sex- och samlevnad och därmed kan detta ämne kännas väldigt jobbigt och svårt att tala om.

Ämnesundervisningen som sker i svenska skolorna baseras på en svensk kontext och där lärarna förutsätter att eleverna har fått samma information genom åren. För den nyanlände eleven kan detta innebära att hen inte kan tillgodose siginformationen. Utifrån detta behöver nyanlända elever mer explicit undervisning i sex- och samlevnad för att de ska förstå det svenska samhället, med våra svenska normer och våra lagstiftningar om allas lika rättigheter. Det är av stor vikt att vi som skolpersonal tar hänsyn till elevernas olika skolbakgrund, kulturella bakgrund och vilken språksvårighetsgrad de befinner sig på. Genom att ta hänsyn till elevernas olika bakgrunder och behov skapar vi en sexualundervisning på ett inkluderande och antidiskriminerande vis. 

Bild från vårt bildspel kopplat till uppstartstilfälle med elever.

I slutet av vårt pass om barnkonventionen avslutar vi med en värdegrundsövning där eleverna får uttrycka sin åsikt genom att hålla med om påståendena eller säga emot påståendena. Övningen går till så att vi tar fram ett påstående i taget. Om eleven håller med ställer hen sig upp, och håller eleven inte med påståendet sitter hen kvar. Därefter får eleverna motivera sin åsikt.

Det viktigaste, och kanske svåraste, är att låta eleverna säga vad de tycker och att som vuxen inte lägga in sin egen åsikt om påståendet. Vilket faktiskt är en artikel i barnkonventionen.

Artikel 12:
” Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.” https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short 

/Lina & Marléne

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg