picture-902-1457522339.jpg

Blogg

The best is yet to come!

En kreativ själ, med största fokus på barn och ungdomar och hur jag kan bidra till att göra skolan till ett meningsfullt sammanhang i en orolig värld.Jag är utbildad och legitimerad lärare i engelska och psykologi mot gymnasiet. Min arbetsplats…

En kreativ själ, med största fokus på barn och ungdomar och hur jag kan bidra till att göra skolan till ett meningsfullt sammanhang i en orolig värld.

Jag är utbildad och legitimerad lärare i engelska och psykologi mot gymnasiet. Min arbetsplats är Ferlinskolan i Filipstad där jag undervisar i engelska  åk 7-9. Jag älskar mitt jobb, jag älskar eleverna och drivs av en aldrig sinande nyfikenhet och skaparlust. 

Jag tror mycket på att försöka göra engelskan så "verklig" som möjligt och mina kunskaper grundar sig i en livslång fascination och kärlek till det engelska språket samt mina erfarenheter av att ha bott i England som ung. 

KEYWORDS – ett sätt att arbeta med texter

Jag berättar om en metod jag nyligen börjat använda i engelskundervisningen som går ut på att koncentrera innehållet i texter till några få nyckelbegrepp, samt mina tankar kring detta verktyg.

När jag läste litteraturkurserna i engelska på Karlstads universitet så fick vi nästan alltid i uppgift att plocka ut keywords. Det kunde vara ett ord eller en mening; något som var centralt för texten vi läst. Vi fick motivera hur vi tänkte när vi valde våra keywords och vad de hade för betydelse i sammanhanget. En dag blev jag sugen på att testa detta på mina elever.

Mina nior fick agera försökskaniner när vi inledde arbetet med temat ”The English speaking world”. Jag valde att använda texterna som finns i Wings 9 om den övriga engelskspråkiga världen (Storbritannien avverkade de i sjuan och i åttan var det USA). Första lektionen skulle de läsa en faktatext om Nya Zealand. Jag hade på förhand plockat ut 10 ord som var jag ansåg vara viktiga i texten. Jag introducerade metoden ”keywords” genom att först skriva orden i en ruta på tavlan och förklarade att efter att de hade läst texten skulle de själva få försöka förklara eller beskriva varför ordet/frasen var ett keyword. De fick ett exempel först hur jag ville att de skulle tänka: ”If the keyword is ”kiwi”, then you can write something like ”The kiwi is the national bird of New Zealand. The kiwibird can’t fly. People from New Zealand are also sometimes called kiwis”.

Under hela arbetet med temat så fick eleverna arbeta med keywords på olika sätt. Responsen var positiv; de tyckte att det var ett bra och roligt sätt att jobba. Någon gång fick de läsa en text och sedan själva välja ut nyckelord samt formulera motivering eller förklaring. En annan gång fick de orden av mig och så var uppgiften att muntligt producera definitionerna tillsammans i par. Min förhoppning var att genom att eleverna fick arbeta med keywords skulle de få med sig det innehåll som jag ansåg vara det viktigaste med temat. För att ytterligare belysa nyckelorden så gjorde jag en enkel poster i stort format som sattes upp i klassrummet, där länderna vi läst om fanns med som rubriker med keywords under. I mitten en världskarta och så ritade jag pilar från kartan och ut till rubrikerna.  

Att använda keywords som arbetssätt är användbart på flera sätt: dels tränar det eleverna i att hitta det centrala i en text. Men också att motivera, förklara och beskriva; och här kan man som lärare motivera eleverna genom att prata om vikten av språkliga strategier. Beroende på vilken svårighetsgrad man lägger det, så kan det också träna eleverna i en djupare läsförståelse i engelska. Man kan variera arbetet på så många olika sätt och variera svårighetsgraden en hel del. Jag försökte motivera eleverna att utveckla sina beskrivningar och att skriva med egna ord. Först tyckte vissa att det var lite klurigt, men de kom fort in i arbetssättet.

Det känns lite roligt så här i efterhand att egentligen hade jag inte planerat att vi skulle jobba med keywords genom hela temat, men många av eleverna tyckte att det var bra och frågade om vi inte kunde jobba på det sättet mer. Så det liksom bara blev så, och visade sig bli ett av de bättre kapitlen vi jobbat med. Temat avslutades med en individuell skrivuppgift (här skulle jag klämma in ett extra kunskapskrav; det där med att kunna jämföra kulturella företeelser osv) där de skulle föreställa sig en flytt till ett av de länderna vi läst om. Texten skulle innehålla deras tankar och förväntningar på det nya landet och jämförelser av kulturer. 

Sammanfattningsvis: en erfarenhet att stoppa i ryggsäcken, där jag med enkla medel gjort undervisningens innehåll mera ”mitt” och därmed mer ”äkta” för mig än om vi enbart jobbat med läromedlet. Om dygnet hade fler timmar skulle jag gärna gå ifrån läromedel helt och skapa mitt eget material till varje lektion!

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg