Blogg

En dansande lärare och specialpedagogstudent

Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet…

Kontaktuppgifter

Jennelie Örtendahl

jennelie.ortendahl@karlstad.se
Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet att starta den här bloggen. Jag stormtrivs inom läraryrket och nu får jag förkovra mig ytterligare inom det pedagogiska området i samband med mina studier mot en specialpedagogexamen. Välkommen!

Hur vidareutvecklar du din relationella kompetens?

På Grossbolsskolan är jag en av de som fått möjligheten att delta i professionssatsningen ”Mot ett inkluderande klassrum” via RUC vid Karlstads universitet. Innehållet bygger på aktuell forskning och föreläsningarna hålls av aktiva forskare. Dessutom prioriteras det kollegiala lärandet och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna från olika delar av landet som har varit extra utvecklande och stimulerande hittills. Projektet sträcker sig under 2021-2022, vi har kommit en bit in i projektet och jag ser fram emot det som ligger framför oss.

Just nu riktar vi vårt fokus på relationell pedagogik och på lärares förmåga att bygga relationer och (be)mötande av andra människor. Jonas Aspelin, professor i pedagogik, menar att lärares förmåga att bygga goda relationer alltid varit en viktig byggsten för att lyckas med sin undervisning. Men historiskt har det inte lyfts som något viktigt och snarare setts som ett personlighetsdrag och inte något som går att utveckla. Idag vet vi att kompetensen att skapa goda relationer är utvecklingsbart. I vårt grannland Danmark är detta ett lärandemål i lärarutbildningen och sägs vara ett av tidernas mest framträdande begrepp inom skola säger Jonas Apelin (Jonas Aspelin, föreläsning, 2 december, 2021). 

Förutom lärares didaktiska kompetens och ledarskapskompetens visar forskningen att lärares relationkompetens är en avgörande faktor för vad som utmärker en skicklig lärare. Och relationernas effekt är starkast för elever med utmanande skolsituation (Jonas Aspelin, föreläsning, 2 december, 2021). 

Med avstamp i den forskningen arbetar vi på Grossbolsskolan just nu med våra relationella kompetenser. Just nu planerar vi och genomför lärande besök i arbetslagen där vi reflekterar tillsammans över hur vårt agerande främjar en god relation med eleverna. Vi öppnar upp för reflektioner om våra egna handlingar och hur vi kan förändra dessa för att utveckla vår relationella kompetens för att bli ännu mer relationsskapande. Forskningen är tydlig och det är allas ansvar att vidareutveckla sin relationella kompetens precis som den pedagogiska kompetensen och ledarskapskompetensen.

Så, hur gör du för att skapa goda relationer med dina elever? Hur får du till en balans mellan värme och kärlek, balans och struktur? 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg