Blogg

En dansande lärare och specialpedagogstudent

Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet…

Kontaktuppgifter

Jennelie Örtendahl

jennelie.ortendahl@karlstad.se
Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet att starta den här bloggen. Jag stormtrivs inom läraryrket och nu får jag förkovra mig ytterligare inom det pedagogiska området i samband med mina studier mot en specialpedagogexamen. Välkommen!

Utformning av flexenhetens lärmiljö med inriktning mot särskilt stöd på Grossbolsskolan i Forshaga

Nu har den inledande fasen av terminen övergått till en verksamhet som är i full gång. För mig som jobbar i Grossbolsskolans flexenhet, Smaragden, i Forshaga har den första tiden till stor del kretsat kring att utforma våra lärmiljöer. Arbetet kring lokalerna är fortfarande under utveckling men jag tänkte beskriva mina tankar kring arbetet fram tills nu och hur det ser ut idag.

Till Grossbolsskolans flexenhet kommer elever i behov av särskilt stöd. Någon elev kan ha sin undervisning i flexenheten under hela eller delar av dagen. Någon annan behöver återhämtning innan eleven återgår till undervisningen med sin klass. Lärsituationerna och aktiviteten för återhämtning anpassas utifrån elevernas varierande behov. I den anpassningen har lärmiljön en viktig roll där vi behöver utforma våra lärmiljöer på ett medvetet sätt.

Parallellt med utformning av lärmiljöerna har en verksamhetsbeskrivning med syfte formulerats. Syftet med verksamheten behöver vara utgångspunkten när vi formar lokalerna. Flexenheten har fem rum där jag tänker att lärmiljön skulle kunna beskrivas utifrån nedanstående bild: 

En plats för återhämtning 

I ena rummet finns en del med en soffa, fåtöljer och ett mindre bord. För att skärma av rummet och göra hörnan mysigare och mer avgränsade används två hyllor som står ut från väggen. I hyllorna finns böcker, lego och sällskapsspel. Här kan eleverna träna socialt samspel, läsa i lugn och ro eller på annat sätt få återhämtning. I samma rum finns också ett kök med ett köksbord där det lämpar sig att exempelvis spela spel eller äta en frukt med avslappnade samtal. I det här rummet är tanken att fokus ska kunna ligga på relationsskapande aktiviteter utan skolprestation i fokus.  

Stimulera varierande lärstilar

Ett rum är inrett med bänkar, bord och en stor matta på golvet. Det rummet påminner mest om elevernas klassrum och skapar möjlighet för eleven att utveckla strategier som är direkt applicerbart i klassrummet. I det rummet finns laborativa material framställda för att det ska vara lätt att arbeta med ett innehålls olika representationsformer och hoppa mellan det konkreta och mer abstrakta i undervisningen. Att använda laborativa material ska vara en naturlig del i undervisningen och inte ses eller upplevas som en anpassning. Att variera undervisningsplats ofta ska också vara enkelt och självklart. En aktivitet kan genomföras på mattan och nästa kan genomföras sittandes i en bänk eller vid ett bord. Eftersom det finns flera olika rum kan eleverna både jobba enskilt i eget rum, enskilt i samma rum som andra eller delta i aktiviteter i mindre grupper.

Specialpedagogens insatser

Till flexenheten kommer elever i alla årskurser och ett av rummen används av specialpedagogen. Den organisationen gör att det är många elever som på något sätt får stöd i lokalerna och det är ett flöde av elever under skoldagarna. Vi strävar efter en positiv syn på flexenheten bland eleverna där de känner att det är naturligt och att vem som helst kan få stöd av verksamheten på olika sätt under sin skolgång.

Väcka lust för lärande

Flexenheten har också som syfte att stimulera elevernas lust för lärande. I linje med det syftet är en del av lokalen avsatt för att stimulera lärande inom ett temaarbete. Just nu har vi ett temaarbete kring skogen. Så nu finns varierat material kopplat till temat skogen där med möjligheten finns att arbeta med flera av skolans ämnen utifrån temat på olika kunskapsnivåer. För de elever som är större delen av sin undervisningstid hos flexenheten skapar temat en röd tråd i undervisningen och en känsla av tillhörighet till alla elever som kommer till flexenheten när de arbetar med temat tillsammans. De teman som kommer behandlas under terminen följer områden som elevernas klassundervisning lyfter men hos oss är temat mer intensivt och under en kortare tid. En klass kan exempelvis ha temat kroppen på NO undervisningen under större delen av terminen medan vi lyfter temat kroppen under en månad. Temaarbetet skapar goda förutsättningar för elevinflytande och vi pedagoger utvecklar temaarbetet tillsammans med eleverna utifrån deras intressen och ger på det sättet utrymme för elevernas individuella lust för lärandet.   

Hittills har alla elever som på något sätt får stöd av flexenheten signalerat en positiv upplevelse av stödet. Vi är fortfarande i den fasen att vi bygger upp verksamheten och ständigt behöver prova och utvärdera nya idéer utifrån verksamhetsbeskrivning och syfte. För mig är det ett roligt och utvecklande arbete som vi är mitt uppe i just nu!

Trevlig kväll! Från Jennelie 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg