En dansande lärare och specialpedagogstudent

Blogg

En dansande lärare och specialpedagogstudent

Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet…

Kontaktuppgifter

Jennelie Örtendahl

jennelie.ortendahl@karlstad.se
Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet att starta den här bloggen. Jag stormtrivs inom läraryrket och nu får jag förkovra mig ytterligare inom det pedagogiska området i samband med mina studier mot en specialpedagogexamen. Välkommen!

Arbete med särskilt stöd

Imorgon väntar min första arbetsdag på min nya arbetsplats på Grossbolsskolan i Forshaga. Där kommer jag fortsätta att jobba med särskilt stöd som jag gjort på Herrhagsskolan det senaste läsåret. Mina år på Herrhagsskolan har varit oerhört utvecklande. Kollegorna och eleverna har gett mig massa värdefulla kunskaper som jag nu bär med mig in i mina nya utmaningar!

Innan jag tar steget in i det nya vill jag dela med mig av vad som hänt på Herrhagsskolan kring insatser riktat mot särskilt stöd det senaste läsåret. Det blir ett sätt för mig själv att reflektera och att sammanställa mitt arbete. Förhoppningsvis kan det vara användbart för någon annan också.  

Vid terminsstart hösten 2019 skapades ett arbetslag som skulle arbeta riktat mot särskilt stöd under skoldagarna. I det arbetslaget har jag varit den ansvariga läraren. Eftersom arbetssättet var helt nytt så fanns ingen verksamhetsbeskrivning. Det behövdes. För att konkretisera och lättare kunna utvärdera verksamheten formulerade jag och rektorerna en beskrivning av verksamheten och hur den skulle organiseras.

Här är exempel på hur verksamhetens organisation sen illustreras:

Vissa delar av verksamhetsbeskrivningen skickades hem till berörda vårdnadshavare. Så här formulerades den informationen:

Polaris är ett arbetslag som möter elever från förskoleklass till och med åk 6 inom ramen för särskilt stöd. Arbetslaget består av både lärare och fritidspedagoger som arbetar med elevers sociala färdigheter och ämneskunskaper. Personalen har regelbunden handledning av skolans EHT där speciallärare och skolpsykolog har en nära anknytning till verksamheten. Elevernas mentorer planerar elevens innehåll i undervisningen och utvärderar elevens utveckling i samråd med personal från Polaris. Arbetslaget Polaris är de som genomför insatserna med eleverna.  

På Polaris erbjuds en avskalad arbetsmiljö i mindre grupp tillsammans med alla pedagoger på Polaris. Polaris har tillgång till en egen lokal i en byggnad nära skolans huvudbyggnad där tre rum är avsatta för verksamheten. Polaris har också tillgång till lokaler i huvudbyggnaden. För att skapa en trygg miljö runt eleven möter eleverna alla pedagoger på Polaris. Det gör att eleven alltid har en känd vuxen nära sig även om någon pedagog skulle vara sjuk eller av annan anledning inte vara närvarande. Eleverna lär också känna andra elever och ingår i en social gemenskap som pedagogerna aktivt arbetar med genom gemensamma aktiviteter under skoldagen.  

I det vardagliga arbetet har jag lagt stor vikt vid dokumentation. För mig är dokumentationen en förutsättning för att kunna utvärdera arbetet både på organisatorisk och personlig nivå. Därför tycker jag att det är viktigt att ett dokumentationssystem är enkelt och lättillgängligt. Dokumentationssystemet skapades i en OnenNote där all berörd personal kommer åt all dokumentation och allt finns samlat på ett och samma ställe. 

När jag blickar tillbaka på förra läsåret inser jag att verksamheten som startades upp utvecklades oerhört mycket under det året. Jag är tacksam över att jag fick möjligheten att vara med och påbörja det arbetet. I det här inlägget har jag fokuserat på mitt arbete på en organisatorisk nivå. Men att arbeta riktat mot särsksilt stöd har framförallt krävt en enorm utveckling på personlig nivå i det vardagliga mötet med eleverna. Skulle jag skriva ner den utvecklingen skulle det nog kunna bli en liten bok 🙂 Kanske delar jag med mig av min personliga utveckling och hur insatserna utvecklades under året i ett annat inlägg.

Allt gott! Från Jennelie

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg