Blogg

En dansande lärare och specialpedagogstudent

Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet…

Kontaktuppgifter

Jennelie Örtendahl

jennelie.ortendahl@karlstad.se
Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet att starta den här bloggen. Jag stormtrivs inom läraryrket och nu får jag förkovra mig ytterligare inom det pedagogiska området i samband med mina studier mot en specialpedagogexamen. Välkommen!

Matte-musik med Bitten Löfgren

Under den här veckan har jag fått möjlighet att delta i ett par matte-musik lektioner med Bitten Löfgren som är en av författarna till boken Matte-musik. Det har varit spännande att få samtala med henne och höra hennes tankar kring vikten av ett ämnesintegrerat arbetssätt. Under övningarna väger matematiken och musiken jämt och båda ämnena behövs lika mycket för att eleverna ska utveckla de kunskaper och förmågor som tränas. Det är verkligen ett möte mellan ämnena där de flätas samman med varandra.

Jag tänkte ge ett exempel på en av lektionerna jag har varit med på. Lektionen gjordes tillsammans med en åk 2 och ur det matematiska perspektivet låg taluppfattning i fokus. Kikar vi på det musikaliska perspektivet tränar eleverna på att sjunga i olika former, känna igen olika taktarter och koppla ihop rytm, ljud och rörelse. 

Lektionen inleddes genom att eleverna fick ett varsitt kort med ett tal på. Tillsammans placerade eleverna ut talen i förhållande till varandra och skapade en tallinje. I det här fallet var det spannet mellan 1-30 som trädde fram på golvet. Talen och korten visade olika mönster på tallinjen. Exempelvis var talen i 3:ans tabell flerfärgade medan resterande tal var enfärgade. Varje kort med tal som ingår i 5:ans tabell hade en stjärna i ena hörnet. Bakgrundsfärgen hade olika nyanser beroende på om talet är udda eller jämt. De olika färgkoderna och symbolerna bjuder in till samtal om olika mönster och samband på tallinjen.

När eleverna lagt ut sina tal upptäcker de att vissa tal inte är med. Vilka tal saknas? Det blir en diskussion tillsammans och tallinjen kompletteras så alla heltalen finns med. Nu kan de börja utforska tallinjen utifrån de olika multiplikationstabellerna.

Eleverna började med att sjunga första multiplikationstabellen tillsammans. Två och två gick eleverna bredvid varje tal som ingår i ettans multiplikationstabell i överensstämmelse med sångtexten. Eleverna sjöng och gick flera av multiplikationstabellerna längs tallinjen. Sen funderade de, hur kändes det? Kändes det lika varje gång de gick? Vad hände? Vad blev skillnaden? Stegen blev olika långa och olika snabba, varför då? Låtarna som sjöngs finns med på cd-skivan Mattelåtar tillhörande boken Matte-musik.

3:ans multiplikationstabell arbetade eleverna med lite extra. De gick på höger sida av tallinjen vid talet 3, till vänster sida vid talet 6, till höger sida vid talet 9, till vänster sida vid talet 12 osv. Att gå på höger och vänster sida av tallinjen utvecklades till att hela gruppen stod tillsammans och gick åt höger och vänster håll medan de sjunger de olika talen i 3:ans multiplikationstabells sång. Det blev en början till en dans i tretakt. Genom sång och dans befästs 3:ans multiplikationstabell och hela tiden är eleverna i en upplevelse av matematiken.

Under lektionen har eleverna fått visa sin talförståelse med flera olika språk. Det är ett övergripande tema som jag sett i arbetet inom alla ämnen på Ringsbergskolan. Oberoende av vilket ämne eleverna jobbar med får de arbeta med förmågorna och innehållet med flera olika språk. Talspråk, kroppsspråk och bildspråk. Som jag tolkar det handlar det om att se, känna, uppleva och använda olika uttryckssätt för att utforska ett ämne och tillgodose sig fler erfarenheter. Dessa erfarenheter leder vidare till djupare samtal och i kommunikationen med andra sker lärandet och utvecklingen av kunskap. I ovanstående beskrivna matte-musik lektionen har kunskaperna tränats och kommunicerats på flera olika språk. Ett språk är inte bara variationen av olika verbala språk. Med språk menar jag och de pedagoger och lärare som jag pratat med på Ringsbergskolan alla sätt vi kan använda för att kommunicera. För mig är alla dessa språk och sätt att kommunicera inkluderade i ett flerspråkigt klassrum. Det handlar om att låta ett multimodalt perspektiv genomsyra hela undervisningen där olika redskap, uttryckssätt och kommunikationsformer integreras.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg