picture-1634-1568098697.jpg

Blogg

Hela Kronoparken

Hela Kronoparken är ett samarbete mellan förskolor och skolor på Kronoparkens skolområde.

På väg mot en språkutvecklingsplan

Hela Kronoparken är ett samarbete mellan förskolor och skolor på Kronoparkens skolområde. Ett samarbete som ska synas på alla nivåer samt inom/mellan nämnda verksamheter. Att ta fram en språkutvecklingsplan är alltså ett led i att få ett gemensamt förhållningssätt kring barnets/elevens språk- och kunskapsutveckling på Kronoparkens skolområde. Det är genom språket som barnet/eleven visar och uttrycker sina åsikter och kunskaper, från första dagen på förskolan till sista dagen i årskurs 9. En tydlig språklig plan där alla pedagoger tar ett gemensamt ansvar för elevens språkliga utveckling är alltså avgörande elevens skolframgång.

Vintern 2019 träffades lärare från skola, förskola, anpassade grundskolan och mångfald och integration för att påbörja arbetet med en gemensam språkutvecklingsplan. Intentionen med första träffen var att lära känna varandras verksamheter. Varje enhet fick göra en nulägesbeskrivning av det språkliga arbete som gjordes på respektive arbetsplats. I de efterföljande samtalen visade det sig att alla enheter arbetar aktivt med att stärka elevernas språkutveckling, men att det språkutvecklande arbetet ser olika ut och att man kommit olika långt. Det framkom också en önskan om att utveckla samarbetet mellan enheterna, att hitta ett gemensamt förhållningssätt kring språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

Genom vårens arbetsprocess har ett syfte växt fram och identifierats. Den första delen i syftet handlar om självkänsla och språklig förmåga hos barnet/eleven för att kunna ta del i och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den andra delen handlar om att stärka rätten till en kvalitativ utbildning där barnet/eleven kan lyckas i att nå sina mål. För det tredje ska barnet/eleven uppleva en trygghet under sin utbildning, vilket förutsätter att en röd tråd finns som skapar igenkänning genom hela utbildningen från 1–16 år.

Att identifiera ett tydligt syfte som inkluderar alla verksamheter har varit viktig utgångspunkt för att skriva en språkutvecklingsplan. Årets kommande workshops kommer att fokusera på vilket innehåll planen ska ha och vilka områden som ska finnas med. Planen ska vara ett tydligt dokument för pedagogerna, att använda i undervisningen, med konkreta förslag på arbetssätt och stöttningsmodeller.

Liksom rubriken avslöjar är vi i skrivandets stund mitt i en process. En process där alla ska med, en process som får ta tid liksom alla förändringsarbeten bör ges. Intentionen är att hela planen ska vara klar våren 2020. Vi hörs då!

/ Anna Collings, Frödingskolan

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg