picture-1634-1568098697.jpg

Blogg

Hela Kronoparken

Hela Kronoparken är ett samarbete mellan förskolor och skolor på Kronoparkens skolområde.

En tisdag i januari på Hela Kronoparken

En tisdagseftermiddag i januari deltog Maria Hultkrantz rektor på Kronoparksskolan tillsammans med delar av skolans EHT och förstelärare Linn Ottosson i ett möte med förskolans rektorer Ann-Christin Andersson och Pernilla Malmgren Johannesson och deras specialpedagoger Ellen Tågmark och Pernilla Lörner. Det var dags att få ta del av resultatet av kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken som görs i förskoleklass. Resultatet är en viktig del av den fortsatta undervisningen med eleverna i förskoleklassen men också en viktig del i förskolans systematiska kvalitetsarbete.

I förskolan tar vi del av resultatet för att analysera vilka lärprocesser vi behöver lägga ytterligare fokus på för att ge barnen förutsättningar i sin fortsatta utbildning. Förskolans pedagoger tar i sin tur del av resultatet och granskar sin utbildning och vad i utbildningen som det behöver läggas ytterligare fokus på.

Förskolans stora utmaning blir att utmana barnen i att resonera och kommunicera om varför saker blir som de blir och hur de tänkt när de kommit fram till det de kommit fram till samt att utmana barnen i återberättande. Detta arbete börjar redan med 1-åringen i förskolan där grunder läggs genom att jobba med barnens ordförråd och börja packa ryggsäcken med begrepp som är grunden för att kunna kommunicera och resonera senare i utbildningen.

Ett viktigt arbete på Hela Kronoparken ur ett 1-16-års perspektiv. Vi bär alla ett stort ansvar från förskolan till att eleverna lämnar Frödingsskolan att de ska lämna 9:an med godkända betyg och behörighet till gymnasiet.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg