picture-1634-1568098697.jpg

Blogg

Hela Kronoparken

Hela Kronoparken är ett samarbete mellan förskolor och skolor på Kronoparkens skolområde.

Med språket som sprängkraft

Den här bloggen har som syfte att beskriva och ge vardagsnära exempel på hur det pedagogiska och sociala arbetet kan se ut på Kronoparkens förskolor och skolor. Bakom arbetet finns visionen Kronoparken utbildar för att agera och leva i en hållbar värld”.  

Hur kan man då planera så att undervisningen svarar mot just dettaVi vet att tillgång till ett rikt och nyanserat språk är en viktig framgångsfaktor för elevens skolframgång. På Frödingskolan pågår just nu ett utvecklingsarbete inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. En språk– och kunskapsutvecklande undervisning gynnar alla elevers språkutveckling och lärande, men är nödvändig för elever som är nyanlända eller flerspråkigaFör lärarna innebär det att utveckla ett gemensamt förhållningssätt som är språkfrämjande i skolans alla ämnen.  

Hösten 2018 var starten för den här processen. Det första året innehöll föreläsningar varvat med workshops. Lärare från alla ämnen årskurserna 4-9 arbetade tillsammans i mindre grupper. De fick en introduktion till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och möjlighet att testa övningar i sin undervisning. Det blev många kollegiala samtal där det gavs möjlighet att reflektera över undervisningen och vilken effekt den har på elevernas lärande. I lärarnas utvärderingar visade det sig att många ville fördjupa och utveckla sin ämnesundervisning ännu mer inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Att utveckla undervisning är ingen quick fix. 

Under det här läsåret, andra året, har språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt knutits närmare det enskilda ämnet i ämnesgrupper. En gemensam utgångspunkt har varit att ge förutsättningar för den enskilda läraren att våga prova nytt och att delge sina kollegor om både det som har gått bra men också det som har gått mindre bra. Att synliggöra sin undervisning i kollegiala samtal är värdefullt och framgångsrikt för lärares lärande 

Nästa läsår kommer arbetet fördjupas ytterligarePlaneringen pågår för fulltVi kommer att fortsätta att utmana och ompröva undervisningen, den här gången genom att observera varandras lektioner.  Det kommer säkert kännas pirrigt och bortom bekvämlighetszonen. Men med värdefulla kollegiala samtal i bagaget kommer det här att gå riktigt bra! 

Anna CollingsFrödingskolan 

Anna-Karin Kustmark, Madeléne Press och Emma Lindén Nyström  

Mottagningsenheten för nyanlända elever 

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg