picture-390-1470901013.jpg

Blogg

Framtidsfrön

En blogg om entreprenöriellt lärande.

Att göra skillnad på riktigt

Ett riktigt uppdrag för ett riktigt företag som kan genomföras inom skolans ramar. Det är en superkort beskrivning av FramtidsFröns material Make a difference. I en bank på hemsidan hittar du en mängd olika uppdrag från verkliga företag som du kan ta dig an med din klass. Uppdragen är verkliga problem som företagen brottas eller arbetar med på olika sätt och när ni har förslag på en lösning kan ni kontakta och få feedback direkt från det aktuella företaget.

Det här gjorde man på Rudsskolan i Karlstad under våren 2017, där eleverna fick arbeta med att skapa event med informationsspridning om Fairtrade-produkter, och vi fick en kort intervju med lärarna Elin Boström, Marcus Carlgren och Eva Wärme Sahlin om hur de såg på arbetet med Make a difference:

Ni har jobbat med Make a difference! Berätta lite om hur ni kom igång med arbetet.
En kollega hade tidigare arbetat med FramtidsFröns material och vi kikade på hemsidan och tycke att Make a difference hade intressanta uppdrag där både teoretiskt och praktiskt arbete användes. Vi bildade en tema-planeringsgrupp med representanter för alla arbetslag i åk 7 (tre lag) som satte sig in i upplägget och tänkte igenom arbetsgång, materialbehov, tidsramar m.m.

Hur lade ni upp arbetet?
En temagrupp på ca 6 personer utsågs som ansvariga. Temat förlades enligt ordinarie schema på SV, EN, SO, NO för enkelhetens skull.

Uppdragen kändes hanterbara för oss och för eleverna, det var utmanande men ändå konkreta och tydliga saker att jobba med. Det fanns uppdrag av olika svårighetsgrad och med varierande ämnesfokus – vissa uppdrag var mer åt NO/teknik-hållet, andra var mer inriktade mot socialt arbete. Miljö, hållbarhet och rättvis handel har vi tagit upp i andra sammanhang och därmed var det ett naturligt val bland uppdragen.

Vi arbetar på en multikulturell skola där vi har elever från olika samhällsskikt och kulturer, många är nyanlända. Make a Difference kändes rätt ur den aspekten.

Hur mycket tid har det tagit i anspråk?
För eleverna 5 undervisningsdagar där vi avslutade med en kväll där föräldrarna var inbjudna.

För lärarna har det givetvis inneburit en del förarbete, både i temagruppen men även enskilt i form av t ex inköp. Vi har haft ungefär tre planeringsträffar á ca 1 timme. Därefter har även en del tid lags på att delge involverade kollegor om det hela.

Hur tycker du att det var att arbeta med Make a difference?
Till en början ganska kämpigt. Det var svårt för flera elever att tänka ”utanför ramarna”, men det bevisar ju också att eleverna verkligen behöver göra den här typen av arbeten.

Uppdragen är en bra blandning av lite svårare utåtriktade uppdrag och en del som är mer praktiska. Riktigt bra! Inspirerande och uppslagsgivande inför framtida tema-arbeten. Det är alltid roligt att se hur eleverna går igång på en uppgift och når ett resultat de är nöjda med. Det är givande att få se deras olika sidor, styrkor och förvisso svagheter i en annan kontext än den vanliga. Samarbete i grupp kring en gemensam fråga som är verklighetsanknuten är ett bra sätt att få igång kreativa processer och det ger en bra grund för bedömning för mig som pedagog.

Vad tyckte eleverna?

Generellt att arbetet var positivt och utmanande. De tycker att det var roligt att göra något annat än det vanliga skolarbetet. Eleverna upplever att de har fått bättre sammanhållning i klassen och att det var kul att få använda sin kreativitet och arbeta mycket praktiskt.

Skulle du rekommendera andra att jobba med Make a difference?
Ja, eftersom det är ett bra sätt på, att inför framtiden träna på att ta ansvar, att arbeta i grupp och att presentera en idé. Det ger också eleverna möjlighet att öva på att realisera sina idéer, att gå från tanke till produkt. Och, som nämnt ovan, viktigt att eleverna får genomföra entreprenöriella uppdrag. Det har de nytta av i framtiden! 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg