picture-390-1470901013.jpg

Blogg

Framtidsfrön

En blogg om entreprenöriellt lärande.

Är du kreativ? En blänkare!

För ungefär ett år sedan hade jag föreläsning för 80 pedagoger och ställde följande fråga ” Hur många här inne är kreativa?”. Efter ungefär en halv minut var det fem stycken som räckte upp handen. 

Är inte pedagoger kreativa? Är inte läraryrket ett kreativt yrke? Vad lägger pedagoger in i att vara kreativ?

Vi tolkar begrepp olika även så begreppet kreativitet. Avsaknaden av uppräckta händer kan bero på en osäkerhet i vad begreppet egentligen handlar om.  Googlar man på ordet finns många förklaringar. NE har denna förklaring, ” kreativitet är förmåga till nyskapande”. Jag använder denna förklaring och tar den vidare; att kunna ta det som vi vet och våga tänka nytt, annorlunda och oväntat.  I Lgr 11 står ” Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem ”. Som pedagog ska du försöka ge eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet och hur gör du det om du själv inte anser dig vara kreativ. Hur arbetar vi med detta i skolan idag? Hur arbetar pedagoger med sin egen kreativitet? Utmanar du dig som pedagog för att utveckla din kreativitet?

I arbetet med eleverna; inleder vi lektionerna med en kort kreativitetsövning? Tänker vi i vår planering av lektioner att vi ska ha in kreativa inslag? Jag tror många gånger att detta tycker vi att vi bakar in i den vanliga undervisningen men detta behöver göras mer medvetet och strukturerat.

Tänk att denna termin utmana er egen och elevernas kreativitet mer!

Ni får avslutningsvis en utmaning av mig; starta varje dag med en kort kreativitetsövning med barnen och utvärdera med dem vad de tycker om det. Vad händer?

Hoppas att ni alla får en inspirerande start på läsåret!

Anna R Wiberg 

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg