picture-390-1470901013.jpg

Blogg

Framtidsfrön

En blogg om entreprenöriellt lärande.

Hur ökar vi måluppfyllelsen hos våra elever?

Hur ökar vi måluppfyllelsen hos våra elever? Jag tror på inre motivation! En drivkraft som spirar ur ditt inre och det som du ser nyttan med, har större möjligheter att ta dig till dina mål än om det är yttre faktorer som ska sporra dig (nationella prov, betyg, etc). Självklart finns det många olika saker som kan locka fram motivationen hos eleverna i skolan, men vi från Framtidsfrön ska blogga om några av de termer vi sett är viktiga och som vi sammanfattar som entreprenöriella nyckelord.

Verklighetsbaserat – Givetvis är undervisningen verklighetsbaserad, kanske du tänker. Centralt innehåll och kunskapskraven är ju noga genomtänkta. Så är det, men har de förmågor vi lär ut koppling till den verklighet som just dina elever står i? Känner de att man i skolan tar vara på de intressen, aktuella ämnen som de pratar om och gör lärande av det. Vi vet att lärande sker hela tiden, inte bara på lektionstid i klassrummet. Kan man dra nytta av de TV-program som är populära just nu? Eller vilka spel som gäller? Om man som pedagog lyckas att göra en intressant koppling till den vardag och verklighet som eleverna känner igen sig i ökar vi möjligheterna för dem att förstå och ta till sig de mål vi vill få dem att nå. Om stoffet vi utgår ifrån blir alltför abstrakt eller verklighetsfrämmande, blir det lätt en blockering som försvårar inlärningen av förmågan. Flera exempel finns på hur elever som varit omotiverade kan vända och visa goda resultat då de får utgå från sin passion. I en skola i Norrland hade killarna i en högstadieklass oerhört lågt engagemang och resultat i matematik. När lärarna tänkte om och baserade uträkningar och problemlösningar på det som de visste engagerade merparten av killarna, nämligen snöskotrar, vände både intresset och reslutat i matte.

Framtidsfrön jobbade med personalen i Glava skola (F-4) som skulle jobba med ”Hållbar utveckling” och för att eleverna skulle känna att detta blev så verklighetsnära som möjligt valde de att samarbeta med den lokala ICAbutiken. Eleverna fick gå dit och spana miljömärkningar på varor. Tillbaka i klassrummet diskuterades det vad dessa olika märkningar stod för och varför det är viktigt att tänka på miljön. Eleverna fick i uppdrag att försöka få orten att handla mer miljövänligt. De gjorde själva reklamaffischer som sattes upp i butiken och de bjöd in föräldrar på en miljömärkt frukost.

På så sätt lyckades personalen göra något som lätt kan kännas abstrakt för små barn, till något som angick dem och just deras lilla ort. Det knöt an till deras vardag och de fick dessutom känna att de gjorde nytta. Starkt motivationshöjande!

Hur gör du för att verklighetsförankra de kunskaper och förmågor ni jobbar med?

 

Mattias Walan

Framtidsfrön

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg