picture-561-1427437962.jpg

Blogg

Språka- flera språk i förskolan

Mitt namn är Emelie Johansson och jag är leg. förskollärare och lärare. Jag arbetar som förskollärare med särskilda utvecklingsuppdrag. Det innebär att jag är en del av förskolechefens inre organisation i ett förebyggande och utvecklingsfrämjande arbete. Jag arbetar mot tre…

Mitt namn är Emelie Johansson och jag är leg. förskollärare och lärare. Jag arbetar som förskollärare med särskilda utvecklingsuppdrag. Det innebär att jag är en del av förskolechefens inre organisation i ett förebyggande och utvecklingsfrämjande arbete. Jag arbetar mot tre förskolor och mina huvuduppgifter är att verka för utvecklingsarbete och handledning vad gäller flerspråkighetsarbete, pedagogiska lärmiljöer och pedagogisk dokumentation. När jag startade bloggen så arbetade jag som förskollärare på en av dessa förskolor.

Jag studerar även magisterprogrammet i utbildningsvetenskap vid Luleås tekniska universitet. Utbildningspolitik och samhällets påverkan på utbildningsformerna sätter till stor del agendan för utformning av utbildning. 

Den här bloggen syftar till att behandla ämnet språkutveckling, pedagogiska lärmiljöer och pedagogisk dokumentation. Den ska visa på hur vi arbetar och lär på våra förskolor. Den kommer att behandla pedagogiska frågor och förhoppningsvis ge inspiration och ideer på hur man kan arbeta med lärande. Den kommer också till stor del behandla frågeställningar utifrån utbildningspolitiken och varför vi gör som vi gör i den svenska skolan/förskolan.

Att utgå från barnens intresse är att tala deras språk. Kometen äldre, Karlavagnens förskola

Pedagogerna på avdelningen Kometen äldre, Karlvagnens förskola i Karlstad kommun utgick från barnens intresse för rymden och astronomi när de planerade för verksamheten.

Pedagogerna på avdelningen Kometen äldre, Karlvagnens förskola i Karlstad kommun utgick från barnens intresse för rymden och astronomi när de planerade för verksamheten. De skapade en pedagogisk lärmiljö där barnen kunde få möjlighet att uppleva rymden med hjälp av en rymdfarkost och en digital lärmiljö. genom den pedagogiska miljön och leken stimulerades barnens nyfikenhet och nya frågor formulerades. Barnens nya frågor låg till grund för pedagogernas fortsatta planering för undervisning och lärande, som riktades mot rymddräkter, planeter, satelliter och svarta hål.

Pedagogerna har ett medforskande arbetssätt där barn och pedagoger tillsammans utforskar astronomi och barnens frågor med hjälp av olika tekniker och uttryck som måleri, gestaltning, konstruktion och digital teknik. Ett arbetssätt som främjar socialt samspel och pragmatiska lärprocesser. Miljön blir en agent i verksamheten då den påverkar barnens sätt att utforska och tillägna sig kunskap. Med hjälp av QR-koder får barnen tillgång till flera språk samt kortfilmer om rymden. Barnen och pedagoger utforskar digital teknik och har spelat in kortfilmer där de arbetar med greenscreen. Scanna QR-koderna nederst för att se resultaten.

  

Ett mycket inspirerande arbete av alla barn på Kometen äldre samt:

Leg. förskollärare Tor Norsell, Leg. förskollärare Anna Stiernö Suserud,

Barnskötare Sundus Mousa, Barnskötare Irene Jacobsson

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg