picture-561-1427437962.jpg

Blogg

Språka- flera språk i förskolan

Mitt namn är Emelie Johansson och jag är leg. förskollärare och lärare. Jag arbetar som förskollärare med särskilda utvecklingsuppdrag. Det innebär att jag är en del av förskolechefens inre organisation i ett förebyggande och utvecklingsfrämjande arbete. Jag arbetar mot tre…

Mitt namn är Emelie Johansson och jag är leg. förskollärare och lärare. Jag arbetar som förskollärare med särskilda utvecklingsuppdrag. Det innebär att jag är en del av förskolechefens inre organisation i ett förebyggande och utvecklingsfrämjande arbete. Jag arbetar mot tre förskolor och mina huvuduppgifter är att verka för utvecklingsarbete och handledning vad gäller flerspråkighetsarbete, pedagogiska lärmiljöer och pedagogisk dokumentation. När jag startade bloggen så arbetade jag som förskollärare på en av dessa förskolor.

Jag studerar även magisterprogrammet i utbildningsvetenskap vid Luleås tekniska universitet. Utbildningspolitik och samhällets påverkan på utbildningsformerna sätter till stor del agendan för utformning av utbildning. 

Den här bloggen syftar till att behandla ämnet språkutveckling, pedagogiska lärmiljöer och pedagogisk dokumentation. Den ska visa på hur vi arbetar och lär på våra förskolor. Den kommer att behandla pedagogiska frågor och förhoppningsvis ge inspiration och ideer på hur man kan arbeta med lärande. Den kommer också till stor del behandla frågeställningar utifrån utbildningspolitiken och varför vi gör som vi gör i den svenska skolan/förskolan.

Kompetensen i verksamheten

Idag har jag spenderat min dag på lärarnas hus i Stockholm.  Jag sitter med i referensgruppen för tidningen förskolan. Ett mycket roligt och givande uppdrag. Vi är representanter från olika delar av landet som möter redaktionen för att diskutera vad som är aktuellt i verksamheterna nu, och för att utvärdera utgivna tidningar.

Idag diskuterade vi bla Kollegialt lärande. För alla var överens om att det är det som är i ropet nu. Att kompetensen finns bland de verksamma och att verksamheterna behöver utbyta dessa kompetenser för att nå goda resultat. Pedagogiska samtal, lärgrupper, nätverksgrupper är en del av förskollärares arbete idag, vilket dels skapar samverkan och kompetensutveckling, men också utmaningar för pedagoger att utvärdera sitt eget arbete och sätta ord på det.

Det kollegiala lärandet är något som lyfts av forskare inom alla skolformer och något som lyfts i den utbildningspolitiska debatten efter många år av målfokuserad toppstyrd utbildningsnorm. Trots ökade krav på standardiserade tester och tydligare betygsystem med fler nivåer så har studieresultaten sjunkit. Kan det möjligtvis vara så att filosofen Vygotskij hade rätt ändå. Att det är utifrån den sociokulturella kunskapsteorin vi lär. Dvs i en kontext tillsammans med andra och av varandra…

Leg. Förskollärare, leg. Lärare

Emelie Johansson

 

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg