picture-561-1427437962.jpg

Blogg

Språka- flera språk i förskolan

Mitt namn är Emelie Johansson och jag är leg. förskollärare och lärare. Jag arbetar som förskollärare med särskilda utvecklingsuppdrag. Det innebär att jag är en del av förskolechefens inre organisation i ett förebyggande och utvecklingsfrämjande arbete. Jag arbetar mot tre…

Mitt namn är Emelie Johansson och jag är leg. förskollärare och lärare. Jag arbetar som förskollärare med särskilda utvecklingsuppdrag. Det innebär att jag är en del av förskolechefens inre organisation i ett förebyggande och utvecklingsfrämjande arbete. Jag arbetar mot tre förskolor och mina huvuduppgifter är att verka för utvecklingsarbete och handledning vad gäller flerspråkighetsarbete, pedagogiska lärmiljöer och pedagogisk dokumentation. När jag startade bloggen så arbetade jag som förskollärare på en av dessa förskolor.

Jag studerar även magisterprogrammet i utbildningsvetenskap vid Luleås tekniska universitet. Utbildningspolitik och samhällets påverkan på utbildningsformerna sätter till stor del agendan för utformning av utbildning. 

Den här bloggen syftar till att behandla ämnet språkutveckling, pedagogiska lärmiljöer och pedagogisk dokumentation. Den ska visa på hur vi arbetar och lär på våra förskolor. Den kommer att behandla pedagogiska frågor och förhoppningsvis ge inspiration och ideer på hur man kan arbeta med lärande. Den kommer också till stor del behandla frågeställningar utifrån utbildningspolitiken och varför vi gör som vi gör i den svenska skolan/förskolan.

Fjäril på flera språk

I det här inlägget ska jag dela med mig av hur vi arbetar med modersmålsstödet integrerat i förskolans verksamhet.

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara en gemensam arena för vuxna och barn där vi undersöker och lär tillsammans. Pedagogerna utmanar barnen genom att erbjuda lärmiljöer som förhoppningsvis ska stimulera till nyfikenhet och utforskande verksamhet. Lärande ska byggas på motivation och intresse vilket blir drivmedlet i lärprocessen.

I det här exemplet har pedagogerna tillfört fjärilslarver i barnens lärmiljö.

Barnen blir nyfikna på larverna och på hur dessa kan bli till fjärilar. Vi tillför litteratur och söker på internet. Barnen skapar larver och fjärilar med olika tekniker.

Arbetet med fjärilen innefattar naturligtvis också ett språkligt arbete. Vi samtalar och för resonemang och lär nya naturvetenskapliga begrepp.

Att tillföra dessa nya begrepp såsom fjäril, larv, puppa och ägg är en naturlig och självklar del i arbetet. Likadant ska det vara med modersmålsstödet.

När modersmålstränare och vårdnadshavare kommer in i vår verksamhet tar vi hjälp av dem. Vi berättar för dem vad vi tillsammans arbetar med och vad vi gjort. Vi ber dem att prata med barnen på deras modersmål om ämnet. Vi ber dem också att hjälpa oss med ordbilder och begrepp på modersmålen.

 

Här är ett exempel där modersmålstränaren i dari skrivit ordbilder samt hur ordet uttalas genom svensk skrift.

När barnen sedan dokumenterar sitt arbete använder vi oss av begreppen på modersmålet i tal och skrift. Då blir också dokumentationen pedagogisk. Dvs ett verktyg för barns lärande, och ett resultat av de lärprocesser vi arbetar med.

 

Det här är bara ett sätt av oändliga…

 /Förskollärare Emelie Johansson

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg