picture-561-1427437962.jpg

Blogg

Språka- flera språk i förskolan

Mitt namn är Emelie Johansson och jag är leg. förskollärare och lärare. Jag arbetar som förskollärare med särskilda utvecklingsuppdrag. Det innebär att jag är en del av förskolechefens inre organisation i ett förebyggande och utvecklingsfrämjande arbete. Jag arbetar mot tre…

Mitt namn är Emelie Johansson och jag är leg. förskollärare och lärare. Jag arbetar som förskollärare med särskilda utvecklingsuppdrag. Det innebär att jag är en del av förskolechefens inre organisation i ett förebyggande och utvecklingsfrämjande arbete. Jag arbetar mot tre förskolor och mina huvuduppgifter är att verka för utvecklingsarbete och handledning vad gäller flerspråkighetsarbete, pedagogiska lärmiljöer och pedagogisk dokumentation. När jag startade bloggen så arbetade jag som förskollärare på en av dessa förskolor.

Jag studerar även magisterprogrammet i utbildningsvetenskap vid Luleås tekniska universitet. Utbildningspolitik och samhällets påverkan på utbildningsformerna sätter till stor del agendan för utformning av utbildning. 

Den här bloggen syftar till att behandla ämnet språkutveckling, pedagogiska lärmiljöer och pedagogisk dokumentation. Den ska visa på hur vi arbetar och lär på våra förskolor. Den kommer att behandla pedagogiska frågor och förhoppningsvis ge inspiration och ideer på hur man kan arbeta med lärande. Den kommer också till stor del behandla frågeställningar utifrån utbildningspolitiken och varför vi gör som vi gör i den svenska skolan/förskolan.

Olika kulturer och traditioner i förskolan

Olika kulturer och traditioner i förskolan

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) står skrivet att verksamheten ska utformas på demokratiska grunder och att den ska utveckla barnens förmåga till öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattning och levnadssätt.

Det är därför ytterst viktigt att förskolan som verksamhet synliggör olika kulturer och traditioner. Min erfarenhet är att förskolan är en verksamhet där man håller hårt i sina traditioner. Däremot har man svårt att ta till sig nya. I diskussioner om traditioner har många svårt att förhålla sig till en professionell åsikt som utgår från verksamheten. Det är i de samtalen som eget tyckande och privata åsikter tillåts ta överhanden.

När vi är på vårt arbete i förskolan måste vi ha en professionell ställning och utgå från styrdokumenten och vårt pedagogiska uppdrag. Först då kan vi nå en pedagogisk samsyn som vi som förskola står för. Först då kan vi bli säkra i våra beslut och vårt ställningstagande.

I förskolans verksamheter ingår människor från hela världen. Pedagoger, vårdnadshavare och barn som kommer från eller har anknytning till olika delar av världen. Vi ingår alla i olika kulturer. Därför är det viktigt att förskolan som verksamhet uppmärksammar olika kulturer och traditioner. Det räcker inte att lyfta de traditioner som vilar på den kristna tron. Vi måste bjuda in olika traditioner och visa på vilken mångfald som finns. Inte bara i världen, utan i det multikulturella svenska samhället.

Det skapar tillhörighet, förståelse och solidaritet. Samt många tillfällen att fira. På så vis får också barnen och vårdnadshavare inflytande på innehållet i förskolan och verksamheten blir deras.

På vår förskola har vi beställt en multireligiös almanacka för att se hur olika högtider infaller. Resten av informationen får vi av vårdnadshavare genom att ställa frågor och intressera oss för deras traditioner. Det ökar samverkan mellan förskola och vi lär av och om varandra.

Förskollärare Emelie Johansson

 

 

Vi dansar med sjalar till kurdisk musik för att uppmärksamma Nawros

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg