picture-188-1593581702.jpg

Blogg

Elevhälsan på Norrstrandsskolan 4-6

I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur…
I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur vi skapar tillit i verksamheterna och hur vi arbetar med det relationella perspektivet. 

Extra anpassningar

Just nu håller vår förvaltning på att ta fram ett underlag för dokumentation av extra anpassningar. Jag, tillsammans med mina kollegor i elevhälsorådet, har fått ett förslag att lämna respons på. Här kommer min respons. Jag är kluven till hela konceptet kring extra anpassningar. Själva begreppet signalerar ett inbyggt misslyckande och hamnar oftast fel i processen. Min erfarenhet är att extra anpassningar kommer in när undervisningen inte fungerar dvs efter att det konstaterats att elevens inte fått rätt möjligheter att ta till sig undervisningen. Det gör även att dokumentationen ofta blir en slags checklista, som snabbt kan bockas i och bockas av. Huvudsaken är att anpassningarna är dokumenterade inte att de fungerar. För de elever som inte får betyg ska de extra anpassningarna sammanfattas i den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Det är väl egentligen här jag ser en farhåga att vi lägger kravet fel: kravet blir att anpassningar dokumenteras, inte att undervisningen når fram.

Skolverket ger exempel på några extra anpassningar på sin hemsida. Stöd i form av extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig. Det måste inte fattas några formella beslut för att göra anpassningar. Några exempel på extra anpassningar:

  • ett särskilt schema över skoldagen
  • ett undervisningsområde förklarat på annat sätt
  • extra tydliga instruktioner
  • stöd att sätta igång arbetet
  • hjälp att förstå texter
  • digital teknik med anpassade programvaror
  • anpassade läromedel
  • någon extra utrustning
  • extra färdighetsträning
  • enstaka specialpedagogiska insatser.

Jag skulle hellre se att vi inte pratar alls om extra anpassningar utan utgår från den grupp som finns och ställer en enda kontrollfråga: kommer min planering nå varenda elev? Jag är medveten om att frågan är tuff att ställa och att det inte alltid går att veta hur undervisningen faller ut. Men jag skulle ändå vilja att fokus låg i den delen av processen. Ambitionen hos varje enskild pedagog är ju att nå fram till alla elever. Det är ju även det som lagstiftaren trycker på i skollagen:

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Tänk om vi i stället skulle använda ovanstående skollagsskrivning när vi sammanfattar extra anpassningar i den skriftliga individuella utvecklingsplanen? Här kommer mitt förslag på en sådan sammanfattning. Se det som min julklapp. Bara att ctrl+c och ctrl+v in i valfri SIUP: ”På vår skola tar vi hänsyn till elevens behov. Vi ger stöd och stimulans så att eleven utvecklas så långt som möjligt”.
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg