picture-188-1593581702.jpg

Blogg

Elevhälsan på Norrstrandsskolan 4-6

I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur…
I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur vi skapar tillit i verksamheterna och hur vi arbetar med det relationella perspektivet. 

Kapten Karlsson och Jakten på Främst

Ibland händer det att jag tänker på Kapten Karlsson. Den gode kapten var mitt plutonsbefäl när jag gjorde värnplikten i Linköping i slutet av 80-talet. En del saker han lärde mig hänger bara kvar som ramsor: OBSLÖSA och RASSOIKA. Jag minns dessa ramsor, men minns inte vad de står för. Jag tror det har att göra med hur en soldat avlöser en annan, men är högst osäker. En del saker har dock stannat kvar och blivit vitaliserade när jag tänker kring elevhälsa. Kapten Karlsson sa ofta följande mening: gör om, gör rätt. Innebörden var att om något inte fungerar, sluta gör det som inte fungerar och leta efter rätt sak att göra i stället. För mig finns dessa ord kvar som en stående order från min värnplikt. Det är dags att se på elevhälsa på det sättet som lagstiftaren menar och då tror jag vi alla behöver en kapten bakom oss som ger en tydlig order: Gör om, gör rätt.

I skrivande stund sitter jag på tåget till Göteborg för att examineras i kursen Leda elevhälsa. En riktigt bra kurs med bra litteratur, men framför allt intressanta diskussioner med kollegor från andra skolor. I dag har vi i uppgift att diskutera våra arbeten. Det var i skrivandet av detta arbete jag blev påmind om kapten Karlsson och hans stående order: gör om, gör rätt i relation till min egen jakt på det lilla ordet Främst.

Det lilla ordet hittas i Skollagens 2 kap § 25: ”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande”. I den meningen finns all information jag som rektor behöver när det gäller elevhälsan. Det är dock inte lätt att bygga en arbetsorganisation som möter upp lagkravet eller ens att vara överens vad det innebär att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Under mina år som rektor har jag märkt att elevhälsan och alla dess processer ibland glömmer bort eller går vilse i för vilka elevhälsan är till för.

Den litteratur vi tagit del av under kursen pekar ut den utveckling som skett från elevvård till elevhälsa, från exkludering till inkludering. I litteraturen kan vi även se att det finns relativt lite forskning då disciplinen elevhälsa är relativt ung. Det innebär samtidigt att det finns stora möjligheter att bygga praktik genom beprövad erfarenhet.

Min största utmaning som rektor är att leda arbetet och bygga systematik kring hur vi säkerställer att elevhälsan främst är förebyggande och hälsofrämjande samt att det sker i takt med skolans övriga systematiska kvalitetsarbete. Det är även här jag identifierar det förbättringsarbete, som om det träffar rätt, skulle ge stor effekt direkt ut i våra elevgrupper i klassrummen och på fritidshemmet. Jag kallar detta arbete: Jakten på Främst och den jakten innebär att hitta rätt saker att göra. I den jakten händer det att jag ibland springer på kapten Karlsson. Har jakten rasat på för fort, så spänner han ögonen i mig och säger: Sjödin, Giv akt! Gör om, gör rätt! Och när kapten Karlsson ger order, ja då lyder man.
/Magnus Sjödin, rektor

Ps. Om du har koll på vad RASSOIKA och OBSLÖSA står för får du gärna meddela mig. Ds.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg