picture-188-1593581702.jpg

Blogg

Elevhälsan på Norrstrandsskolan 4-6

I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur…
I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur vi skapar tillit i verksamheterna och hur vi arbetar med det relationella perspektivet. 

Studiedagen den 23 november

I går hade vi studiedag tillsammans med vår systerskola Hagaborgsskolan. Dagen innehåll en föreläsning av Anna Karlefjärd om de reviderade kursplanerna, en digital utbildning i barnrätt och avslutades med en föreläsning av Joanna Lundin om tillgänglighet. Tanken, som jag och min kollega hade med dagen, var att fylla den med input som gör direkt skillnad i undervisningen. Dagen skulle vara både inspirerande och provocerande.

Anna Karlefjärd inledde med att problematisera utvecklingen i svensk skola de senaste åren och menar att vi byggt en skola där eleven måste vara bra hela tiden. Eleven måste hela tiden prestera på topp och hela tiden vara utsatt för bedömning (läs: skriftliga prov). Anna pratade mycket om allsidigheten, både i hur vi bedömer, men även i själva bedömningen och vilken tyngd vill lägger i det vi bedömer. Hon fortsätter att resonera att lärare har blivit närläsare av styrdokumenten och vi behöver lyfta blicken. Vi kan inte läsa kraven fristående utan de måste läsas i ett sammanhang.  Vi behöver ta en ordentlig funderare på hur vi riggar undervisningen för att möjliggöra att eleverna lär och hur kan vi sedan pröva elevernas kunnande i relation till det vi vill pröva.

Före lunch fick våra medarbetare sitta i tvärgrupper och diskutera barnkonventionen och dess artiklar. Syftet med utbildningen är att, genom reflektion och diskussion, öka förståelsen för vikten av ett barnrättsperspektiv i våra verksamheter. Utbildningen genomförs i två delar och del två kommer vi genomföra under våren.

Efter lunch rivstartade vi med en föreläsning av Joanna Lundin. Joanna har ett starkt fokus på tillgänglighet och har även skrivit ett par böcker i ämnet. Hon är lika delar inspirerande som provocerande. Hon utgår från ett starkt inkluderingsperspektiv och vill tvinga fram en synvända i svensk skola bland annat i hur vi ser på elever med ett problemskapande beteende. Hon ser deras beteende som en tydlig och stark signal på att dessa elever reagerar på att systemet inte fungerar för dem. Hon menar vidare att de tysta elever skickar samma signal. Joanna lyfter fram att det är vi vuxna i skolan som har ansvaret för att säkerställa att systemet passar för varje enskild individ. Hennes ambition är att vi måste skapa en skola som fungerar för alla.

Dagen blev mycket lyckad ur mitt perspektiv. Allt vi gjorde under dagen hade bäring på undervisningen och kärnuppdraget. Både Anna och Joanna kommer delta i vårt fortsatta förbättringsarbete kring tillgänglighet och hur vi råddar vår undervisning under våren och det ser jag redan fram mot. Vad gjorde du på din senaste studiedag?
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg