picture-188-1593581702.jpg

Blogg

Elevhälsan på Norrstrandsskolan 4-6

I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur…
I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur vi skapar tillit i verksamheterna och hur vi arbetar med det relationella perspektivet. 

Närvaro eller frånvaro?

Vilket fokus har du på frågan? Har du fokus på att öka närvaron eller minska frånvaron? Jag är medveten att för många så är det ingen skillnad, fokus ligger ju på att eleverna ska vara i skolan så mycket som möjligt. Jag menar att det är en stor skillnad. Om jag väljer att lägga fokus på elevens fråvaro, så hamnar också diskussionen lätt på det som ligger utanför skolan. Då är det lätt att glida in på diskussioner kring hemförhållande, elevernas äldre syskon och hur de var i skolan. Väljer jag i stället att lägga fokus på elevens närvaro, så hamnar diskussionen om vad vi i skolan kan göra. För mig börjar diskussionen kring elevernas närvaro alltså i ett aktivt val av perspektiv. Jag vill fokusera på vad vi kan påverka och framför allt vad vi i skolan har ansvar för. Skolans ansvar är att säkerställa skolanknytning och säkerställa tryggheten och trivseln för alla våra elever och om en elevs närvaro är låg, så behöver vi fundera på hur vi tar ansvar för att höja den närvaron. Men hur kan vi systematiskt kartlägga närvaron hos våra elver?

Här har vi vårt närvarosystem Dexter till hjälp. Precis som alla digitala plattformar så har Dexter sina för- och nackdelar, men när det gäller närvaron så tycker jag att det är ett bra system. Systemet bygger dock på att alla pedagoger kvitterar sina lektioner i systemet. Annars finns det en risk att statistiken kring närvaro blir felaktig. Vi använder oss främst av två vyer i systemet när vi kartlägger närvaron på Norrstrandsskolan 4-6. 

Den första vyn är har fokus på själva tiden. Här kan vi se att elevens närvaro ligger på 80% av tiden (förutsatt att lektionerna är kvitterade av undervisande lärare). Vi kan även se hur det har har slagit mot de ämnen som finns inlagda i elevens schema. Då blir bilden en aning mer nyanserad och vi ser att det är främst i ämnet MU som närvaron är riktigt låg, men den är även låg i IDH och moderna språk.

I den andra vyn ser vi en grafik över hur närvaron ser ut under de veckor som vi kartlägger. Gult markerar anmäld frånvaro från vårdnadshavare. Rött markerar frånvaro som inte är anmäld av vårdnadshavare (läs: eleven har varit sen alternativt inte kommit alls till lektionen). När vi gjorde kartläggningen i elevhälsan just kring den här eleven så var det kanske inte nödvängtvis den relativt låga procentuella närvaron vi fokuserade på utan mer hur den sett ut under veckorna, Vi bedömer att här behöver vi arbeta med skolanknytning och till att börja med säkerställa att eleven är på lektionerna när hen är i skolan.

Ett led i det arbetet är något vi kallar omtankessamtal. Det handlar egentligen om att visa våra elever att vi ser och att vi gör något. Ett omtankessamtal är precis vad det låter som, vi visar omtanke om eleven, vi visar att vi vill ha hen hos oss och att vi är nyfikna på hur hen har det. Hos oss är det mentor som genomför omtankessamtalet utifrån en given mall. Mallen i sig är ett batteri med frågor som eleven svarar på. Mentor dokumenterar och lämnar till specialläraren. Vår tanke med det är att, om nu närvaron inte ökar, så är det elevhälsan som tar vid. Då kliver skolkurator och speciallärare in och tillsammans med eleven och vårdnadshavare skapar en individuell plan för hur vi stärker skolanknytningen. 
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg