picture-188-1593581702.jpg

Blogg

Elevhälsan på Norrstrandsskolan 4-6

I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur…
I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur vi skapar tillit i verksamheterna och hur vi arbetar med det relationella perspektivet. 

Analysarbete och elevhälsa

I vårt årshjul är vi äntligen framme vid det tillfälle då arbetslagen och elevhälsoteamet ses för att diskutera den analys pedagogerna gjort fram till nu. Nu går vi från den första utvecklingsperioden in i den andra utvecklingsperioden. Den här strukturen och rutinen är ny för oss så jag har en stor dos ödmjukhet inför att det är just nytt. Inför vårt gemensamma möte är tanken att varje pedagog ska fundera hur hen arbetar för att skapa tillitsfulla relationer för eleverna. Vi är även nyfikna på om pedagogen bedömer att hen har en bärande och lärande relation med alla elever. Anledningen till att vi vill ha just det här anslaget är att det går i linje med vår hypotes: ”om du mår bra, lär du bra och då mår du bättre”.

Självklart håller vi fokus på kunskapsutvecklingen hos våra elever även i detta forum. Vi arbetar hårt med att skapa tillgängliga lärmiljöer och håller med SPSM om att när den fysiska, pedagogiska och sociala miljön är tillgängliga skapas goda förutsättningar för lärande och utveckling. Vi uppmanar pedagogerna att ta hjälp av följande frågor när de gör analysen av elevernas lärmiljöer: 

  • Vad har du gjort för att skapa tillgänglighet och delaktighet hos eleven? Hur har det gått? 
  • Vilka effekter ser du?  
  • Hur har samarbetet fungerat med övriga undervisande lärare? 
  • Hur planerar du din undervisning så att den når samtliga elever? 
  • Hur varierar du undervisningen för eleven? 
  • Vad behöver du fokusera på i relation till det centrala innehållet?  

För mig som rektor är svaren på ovanstående frågor viktiga. Svaren kan signalera att vi behöver skapa andra förutsättningar för pedagogerna än de som finns nu. Svaren kan även signalera att vi ligger helt rätt i hur vi samordnar våra befintliga resurser. 

För mig är det viktigt att våra processer ligger i samklang med våra ambitioner. Min ambition är att elevhälsoarbetet ska präglas av tillit och att vi är tydliga med vem som ansvarar för vad. Jag är ingen superpedagog som kan kliva in i ett klassrum och tala om för pedagoger hur de ska undervisa. Det är inte där jag lägger mitt pedagogiska ledarskap. Ansvaret för undervisningen ägs av pedagogen. Mitt pedagogiska ledarskap handlar istället om att säkerställa att pedagogerna får så bra förutsättningar som möjligt med de medel som är oss givna. Det ansvaret äger jag. I den här ansvarsfördelningen finns en inbyggd spänning. Den behöver uppmärksammas och tas på allvar. Jag anser att det är när vi kan hantera den här spänningen och acceptera våra olika roller, som förutsättningar för ett tillitsfullt elevhälsoarbete skapas.

Avslutningsvis vill jag trycka på vikten av en tydlig riktning gällande elevhälsoarbetet. Den riktningen formulerar vi i vår lokala elevhälsoplan: ”På Norrstrandsskolan åk 46 står vi för ett relationellt perspektiv där vi lägger stort fokus på att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla våra elever. Vi har stort fokus på att främst arbeta främjande och förebyggande när det gäller elevhälsoarbetet.” Föregående meningar är inget facit. Det handlar inte om rätt eller fel. Det handlar om ett sätt att driva arbetet med elevhälsa. Det handlar om att det vi gör, gör vi med systematik. Det behöver inte vara krångligare än så.
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg