picture-188-1593581702.jpg

Blogg

Elevhälsan på Norrstrandsskolan 4-6

I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur…
I den här bloggen kan du läsa om elevhälsoarbetet på Norrstrandsskolan åk 4-6. Häng med på en resa som utgår från elevhälsoteamets arbetshypotes: om du mår bra, lär du bra och då mår du  bättre. Det kommer handla om hur vi skapar tillit i verksamheterna och hur vi arbetar med det relationella perspektivet. 

Mitt uppdrag

I skolan har vi många begrepp som vi använder för att försöka sätta ord på processer och fingret på utbildningens puls. Det är ord som systematik, kvalitet, uppföljning, utvärdering och analys. Det är lätt att den här typen av ord blir utvattnade och kan upplevas och uppfattas som klichéer. Då tror jag det är viktigt att fundera på varför vi använder just de ord vi gör och vad syftet är med att arbeta med systematik, kvalitet, uppföljning, utvärdering och analys. Du behöver inte bläddra särskilt länge i skollagen innan portalparagrafen sätter tonen:

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”

När jag inte riktigt känner att jag träffar rätt med processer kring det systematiska kvalitetsarbetet så behöver jag ibland göra en omstart. För mig innebär det att jag försöker identifiera kärnuppdraget i allt jag gör på dagarna. Jag behöver helt enkelt påminna mig om vad en skola ska med en rektor till.

Nu har jag nya forum kring mig och blir påmind av nya människors klokskap kring kärnuppdraget. Igår återskapade vår skola och Hagaborgsskolan ett samarbete kring elevhälsa och kring analys. Ett par tillfällen varje termin kommer våra elevhälsoteam träffas för att skapa samsyn kring övergången mellan åk 3 och åk 4. Vi vill även utveckla det främjande och förebyggande arbetet och hur vårt gemensamma arbete kring detta ska se ut. Det är ett spännande arbete.

Något som är ännu mer spännande är det samarbete vi skapat för våra pedagoger. Vårt samarbete är skapat utifrån den hypotes jag och kollegan på grannskolan slagit fast: ”Vägen att uppfylla skollagens krav går genom ett aktivt elevhälsoarbete, som bygger på analys av det egna uppdraget.” Igår träffade vi våra två personalgrupper och presenterade våra tankar kring detta. Vår tanke är att all form av förbättringsarbete börjar inifrån. Den börjar hos den enskilde pedagogen. Vi tror att en kraftfull dynamo i den processen är analys. Vi tror också att den analysen måste utgå från varje enskild individ. Vi har därför skapat en form för detta som vi kallar Mitt uppdrag.

Formen har tagit tydligt avstamp i den försteläraransökan som vår förvaltning tagit fram tillsammans med Karlstads universitet. Sedan har vi sorterat in frågorna som finns i ansökan under några givna rubriker:

  • Nuläge 
  • Analys
  • Hypotes 
  • Arbetsinsats
  • Önskat läge  

Mitt uppdrag är sedan något som dels ligger till grund för medarbetarens utvecklingssamtal, dels ligger Mitt uppdrag till grund för det kollegiala samarbetet vi kommer ha tillsammans med grannskolan. Våra pedagoger kommer få möjlighet att diskutera i tvärgrupper vid två tillfällen under detta läsår. Vi är övertygade att det här är en bra väg in i själen på skollagens portalparagraf. För att kunna möta upp elevernas behov via tillgängliga lärmiljöer måste vi parallellt träna upp vår analysförmåga. Är det någon som vill ta del av själva mallen är det bara att ni hör av er.
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg