picture-86-1582051104.jpg

Blogg

Genustanten

När man väl har fått på sig genusglasögonen ser man genus överallt! Efter att ha jobbat som genuspedagog i tolv år har mina genusglasögon med åren fått ganska mycket styrka. I denna blogg kommer jag att dela med mig av mina…
När man väl har fått på sig genusglasögonen ser man genus överallt! Efter att ha jobbat som genuspedagog i tolv år har mina genusglasögon med åren fått ganska mycket styrka. I denna blogg kommer jag att dela med mig av mina tankar om genus i vardagen! 

Barn väljer karriär redan som sex-åringar

De flesta skolor gör ett fantastiskt arbete i åk 8 och 9 för att hjälpa sina elever inför gymnasievalet. Men vill vi påverka eleverna till att göra ett könsotraditionellt val så är det hur vi jobbar med jämställdhet i förskolan och de första åren i skolan som är avgörande.

En forskare i USA har i sin forskning läst en text för barn i fem till sju års ålder. Texten handlade om en person som var väldigt smart. Barnet fick sen svara på vilket kön den smarta personen hade. Barnen som var fem år gissade oftast på att personen hade samma kön som dem själva. Bland barnen som var sex och sju år gissade oftast, både flickor och pojkar, på personen var en man.

Forskaren frågade även barnen om de ville delta i en aktivitet som krävde att en var smart. Bland flickorna i sex och sju års ålder var det många som inte ville göra det medan de flesta av pojkarna ville göra uppgiften.

I samma undersökning frågade forskaren även barnen om vilka som är snällast. Här svarade både flickor och pojkar oftast att flickor är snällast.

Forskaren anser att de flesta barn från sex år ser det att vara smart som en manlig egenskap. Dessa föreställningar om kön kan påverka vilken utbildning och vilket yrke en väljer senare i livet.

Om du vill läsa hela rapporten så finns den här

Svenska forskare anser att en skulle få liknande resultat om en gjorde samma undersökning i Sverige och att det därför är viktigt att vi i förskolan och i de första åren i skolan jobbar extra mycket med att bryta sterotyper och att ge barnen en bredare bild av hur flickor, pojkar, kvinnor och män kan vara och vilka egenskaper de kan ha.

Denna forskning visar att vi måste börja tidigt att jobba med genus och jämställdhet. Det vi gör när barn och elever är små har stor betydelse senare i livet. Självklart räcker det inte att bara förskolan gör ett bra arbete. Detta måste genomsyra all undervisning genom hela skolan. Vi måste jobba för att bredda normen för flickor och pojkar och bryta traditionella könsmönster.

Hur jobbar du och dina kolleger med att bryta traditionella könsnormer? Du vet väl att du som jobbar i Karlstad kommun kan få hjälp med detta arbete? Hör av dig till mig via mail bu.genuspedagoger@karlstad.se om du vill ha handledning, tips eller en föreläsning

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg