picture-86-1582051104.jpg

Blogg

Genustanten

När man väl har fått på sig genusglasögonen ser man genus överallt! Efter att ha jobbat som genuspedagog i tolv år har mina genusglasögon med åren fått ganska mycket styrka. I denna blogg kommer jag att dela med mig av mina…
När man väl har fått på sig genusglasögonen ser man genus överallt! Efter att ha jobbat som genuspedagog i tolv år har mina genusglasögon med åren fått ganska mycket styrka. I denna blogg kommer jag att dela med mig av mina tankar om genus i vardagen! 

Kan en pappa prata modersmål?

Jag har fått en mycket spännande reflektion från en modersmålslärare. När läraren sa till en av sina elever att hen skulle ha modersmål svarade eleven jag har inte modersmål. När läraren frågade eleven hur hen menar fick läraren till svar att det är pappa som pratar det språket inte mamma. Nu undrade den här läraren varför det heter modersmål. Jag har faktiskt inget bra svar på den frågan. Är det någon som vet? På skolverkets hemsida finns följande definition: ”Med modersmål och förstaspråk menar man vanligtvis det eller de första språk, som barnet lär sig i tidig ålder i en miljö, där språket talas och kännetecknas av att vara huvudspråk, när man kommunicerar. En person kan med andra ord ha flera förstaspråk, till exempel genom att ha föräldrar, som talar varsitt språk. Den som behärskar flera förstaspråk kallas för flerspråkig.” Det som modersmålslärarna undervisar ute på skolorna är enligt Skolverket modersmål.

Ju mer jag har funderat på detta ord desto konstigare känner jag att det är. Vi har sen länge jobbat med att ersätta ord som detta med könsneutrala ord. Precis som eleven mycket riktigt påpekar så låter det ju som om att det är ett språk som bara mamman pratar. Visst kan en se det som att det bara är ett ord. Hur stor roll spelar det?! Men alla ord som är könskodade uttrycker en norm och vi har ju faktiskt ett uppdrag att bryta dessa normer.

Ser en sen på detta ur ett HBTQ-perspektiv så ger detta ord ju en norm där det alltid finns en mamma i en familj. Detta trots att det finns många andra familjekonstellationer. Karlstad kommun jobbar hårt för att bli en av Sveriges bästa HBTQ-kommuner. Vi har sett över det mesta i våran verksamhet men detta ord har vi missat.

Så vad kan en säga istället? Och vad säger du? Säger du modersmål? Förstaspråk? Eller…? Skriv gärna en kommentar

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg