Skolord

Screenshot från en lista i Skolord.
Exempel från listan i Hem- och konsumentkunskap.

I Skolord finns listor med de viktigaste orden i olika ämnen, på olika språk. Dela en länk med eleven, skriv ut eller lyssna på orden.

 • Hem- och konsumentkunskap

  De viktigaste orden inom ämnet Hem- och konsumentkunskap, på olika språk. Även med bildstöd. Listan är uppdelad i fyra avdelningar: Mat och måltider, hälsa, konsumtion och ekonomi, miljö och livsstil.

 • Idrott och hälsa

  De viktigaste orden inom ämnet Idrott och hälsa, på olika språk. Även med bildstöd.

 • Allmänna skolord

  En lista med ord som används i skolan och inte hör till ett speciellt ämne, på olika språk. Ord som till exempel analysera, rast och schema.

 • Vardagsord

  En lista med vardagliga ord och fraser för konversation. Till exempel hej, god morgon, ett, två, tre, frukost, grön, röd och katt :)

 • SYV Studie- och yrkesvägledning

  En lista med begrepp som används inom studie- och yrkesvägledning, framförallt på högstadiet.

 • Religionskunskap

  Viktiga ord och begrepp inom ämnet religionskunskap, på olika språk.

 • Förskoleord

  Ord som används på förskolan och vad de heter på olika språk. Orden är skrivna med det svenska alfabetet för att de ska vara lättare att uttala. De är grupperade efter olika lärmiljöer, till exempel ateljé, matbordet, hallen. Klicka och välj vilka språk du vill visa i listan. Bilder och ritade tecken går också att visa.

 • Samhällskunskap

  Viktiga ord och begrepp inom ämnet samhällskunskap, på olika språk.

 • Fysik

  En lista med viktiga begrepp inom fysik, på olika språk.

 • Sex och samlevnad

  En lista med begrepp inom sex och samlevnad på flera olika språk. Även med bildstöd.

 • Historia

  Viktiga ord och begrepp inom ämnet historia, på olika språk.

 • Kemi

  Viktiga ord och begrepp inom ämnet kemi, på olika språk.

 • Biologi

  Viktiga ord och begrepp inom ämnet biologi, på olika språk.

 • Teknik

  Viktiga ord och begrepp inom ämnet teknik, på olika språk.

 • Matematik

  Ämnesord i matematik finns inte i Skolord ännu, men här hittar du länk till Skolverkets material med termer på 26 språk.