Vi gör Skolord

Resursen Skolord är ett samarbetsprojekt som koordineras av Pedagog Värmland – Tobias Berger och Enheten för mångfald och integration på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad – Helena Martinsson.

Här är alla fantastiska personer som bidragit hittills!

Listorna är sammanställda av lärarna Anne Brattström, Pernilla Carlsson, Gunilla Insulander-Reinholdsson, Cecilia Grändås, Eva Ausér, Lars-Göran Sandström, Anders Josefsson, Helena Eråker Olsen, Maria Mårtensson, Magnus Söderbom, Sofie Nilsson, Jakob Sandin, Lill Lydén, Lina Österman, Frida Olsson. Även skolsköterska Marlene Svensson och studie- och yrkesvägledarna Gun Friberg och Åsa Hallquist, förskollärarna Malin Brink, Leila Testouri, förskolechef Pernilla Malmgren Johannesson, specialpedagog Pernilla Lörner.

Översättningarna är gjorda av modersmålslärarna Susana Saleh Ismail, Jack Beri, Gona Said, Shaima Wali, Maria Nedjad, Nena Rupar, Nigar Muhsen Hassan, Sadik Askar, Abdullahi Abubaker, Mahabad Önen, Vibeke Hatland Karlsson, Touba Askari, Nadezjda Dorofejeva, Ali Hassan Afrah, Ilka Weinrich, Saadia Seraj, Studiehandledare Degerfors, Hadeel Muhsin, Natasha Antic, Chengyu Wang, Catarina Stichini, Piedad Castilla Castillo, Gabriella Teixeira, Karin Koltay, Julia Koltay, Maria Ion. Även Leila Sayed, Angelica Vronta, Jenny Johannesson, Susanne Frykholm, Niina Ishanin Hällstrand, Yue Ma, Rima Somi, Ephraim Caan, Katerina Koutsoglou, Sanne Ooms-Lindeman, Daut Azizi, Ltfeia Aobary, Israa Rayan, Sana Toprak, Khaled Shabban, Samir Diab, Jihan Daood, Shahrazad Kadhim Aisee, Layla Habeeb, Amel Olevic, Amra Hadzihalilovic, Bibisherin Mohammadsuliman, Farhad Musleh, Etienne Havugimana, Sefik Kaya, Nadia Nouraei, Behnaz Sahebi, Elzbieta Lindström, Wioletta Kosecka, Mohammed Abdi, Saytun Artan, Suad Mohamed Abdisamad, Ali Omar, Napastanun Lundström, Kanokrat Bratt, Joyce Johansson, Chalinee Eriksson, Bussara Engelbrekt, Gezae Teklay Abraha, Michael Ghide Berhe, Meqdad Ramazani, Mai Vu, Emil Fridolfsdahl, Chinar Ismail, Radwan Alameri, Ezat Golstan, Pei-Hua Ho Thersthol, Elmira Faizi, Ismail Ali.

Korrekturläsning: Navida Abdul Wahid, Marina Duell, Elizabeta Glasnovic Raguz, Lena Leon, Ana Peric.

Samarbetspartners: Liber förlag – Anna Karlberg och Mats Juhlin har bidragit med listor i SO- och NO-ämnena. Symbolbruket | Hargdata – Kerstin Kanebrant har bidragit med bildstöd. Refugee Phrasebook – Paul Feigelfeld, Judith Vrancken har vi inspirerats av och lånat översättnings-struktur från. Cerpus Sverige – Johan Westin, Jonas Seffel, Fredrik Johansson, Daniel Hjellström, Emil Lingsell har byggt applikationen för Skolord.

Stöd och goda råd har kommit från Anna-Karin Frykstedt och Patrick Standfast – Karlstad Innovation Park, Maria Gustafsson Boström och Christine Henningsson – Enheten för mångfald och integration Karlstad, Monica Evermark RUC – Karlstads universitet, Jessica Ericsson, Lisa Svensson, Erik Skoglund, Mayny Jangehammar, Louise Haglund. Mottagningsenheten Karlstad: Emma Lindén Nyström, Jenny Nilson, Anna-Karin Kustmark.

Andra som bidragit med ord till listor: K-G Ahlström, Margarita Portada Alonso, Mariethe Magnehed, Dagmara Turek, Evakarin Nilsson, Marija Svetic, Marita Angerstål, Catarina Stichini, Marija Stankov, Elizabeth Velarde Salcedo.

Vi söker fler som kan bidra till Skolord. Om du vill arbeta med ett ämne som inte ännu finns med, eller kan bidra med översättning, hör av dig till oss.

En grupp med 40 modersmålslärare uppställda för en gruppbild
Översättare för Skolord som träffades på Karlstads universitet i oktober 2019.