Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Nätverksdag för modersmålslärare

– Modersmålet har stor betydelse för barn och ungas identitets- och personlighetsutveckling samt kognitiva utveckling. Modersmålet ger även bättre förutsättningar för den allmänna språkutvecklingen, säger Pernilla Olsson, adjunkt i svenska som andraspråk vid Karlstads universitet, som var en av dem som arrangerade nätverksdagen för modersmålslärare.

Intresset var stort. Cirka 160 modersmålslärare med representanter från 21 språk besökte Karlstads universitet när Regionalt utvecklingscentrum, RUC, bjöd in sina samverkanskommuner till nätverksträff.

Hülya Basaran, projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, höll en uppskattad föreläsning. Hon talade bland annat om revideringen av kursplanen i modersmål och deltagarna fick exempel på hur man kan planera och genomföra uppgifter för elevernas modersmålsutveckling. Utifrån föreläsningen fick deltagarna därefter diskutera olika frågor tillsammans med kollegor, bland annat hur de gemensamt kan tolka, fördjupa och utveckla sin undervisning i och med en reviderad kursplan.

– Modersmålsundervisning är viktigt, och lärarna som bedriver denna undervisning är extremt viktiga. Barnen och ungdomarna har kanske modersmålet i sin vardag, från sin familj, men modersmålsundervisningen ger dem också ett språkbruk som ger dem möjlighet att kommunicera på ett mer varierat sätt, och efter hand på en mer avancerad nivå. Vår föreläsare Hülya Basaran beskrev det som att de får möjligheter att ”stretcha språket”, alltså utmana sig i sina uttryck och inte stanna på en nivå som inte är representativ för den kognitiva förmågan, och som inte heller begränsar dem till kommunikation inom några specifika områden och domäner, säger Pernilla Olsson.  

Monica Evermark, föreståndare för RUC, håller med om vikten av modersmålsundervisning.

– Eftersom vi har så många barn och elever med olika språk är modersmålslärare en viktig grupp. Det är också en grupp som oftast inte får så mycket fortbildning. Förhoppningen är att vi genom nätverket för modersmålslärare, och i samverkan med länets kommuner, kan bidra till att utveckla modersmålsundervisningen. 

Relevant forskning vid Karlstads universitet

”Min forskning ska kunna användas rakt in i undervisningen. Jag vill bidra med kunskap. Har vi duktiga lärare på fältet så kan de göra skillnad – för alla elever. Idag har 26 procent av grundskoleeleverna ett annat modersmål än svenska”. Det säger Anna Lindholm, lektor i svenska som andraspråk vid Karlstads universitet.

Nätverket för modersmålslärare drivs av Regionalt utvecklingscentrum, RUC, vid Karlstads universitet. Förutom Pernilla Olsson och Monica Evermark deltog Maria Dahlberg, adjunkt i svenska som andraspråk, och Anna Hidén, utbildningsadministratör RUC, i arrangerandet av nätverksdagen.

Läs mer om Anna Lindholm i Pedagog Värmlands serie Månadens forskare, där du kan möta forskare verksamma vid Karlstads universitet.

Skolord för flerspråkiga

På Pedagog Värmland finns även den fria resursen Skolord. Skolord vänder sig till flerspråkiga elever, studiehandledare och lärare. Läs mer om Skolord.

Vill du veta mer om modersmålsundervisning?

På Skolverkets webbplats finns mer information om modersmålsundervisning.  

Lämna ett svar

Skapa konto