picture-3206-1635341396.jpg

Blogg

Perspektiv på ledarskap

Jag heter Veronica Nytomt, är förskollärare och arbetar vid Hultsberg förskola i Karlstad. Mitt engagemang för utveckling av förskolans vardagsarbete är stort. Jag vill bidra till en utveckling där barnets bästa är i fokus, där framförallt välmående och psykisk hälsa…

Kontaktuppgifter

Veronica Nytomt

info@verobalans.se
Jag heter Veronica Nytomt, är förskollärare och arbetar vid Hultsberg förskola i Karlstad. Mitt engagemang för utveckling av förskolans vardagsarbete är stort. Jag vill bidra till en utveckling där barnets bästa är i fokus, där framförallt välmående och psykisk hälsa står högt på agendan. För mig handlar det om att bygga tillitsfulla relationer, skapa en jämlikhet i maktfördelningen mellan vuxna och barn och att se varje individs kompetenser och möjligheter att bidra. För några år sedan startade jag mitt företag för att få möjlighet att nå ut till ännu fler genom föreläsningar och utbildningar. Mina föreläsningar har hittills handlat om Barnkonventionen och barnets rättigheter samt förskollärarens ledarskap. I maj 2021 kom min första bok, den heter "Förskollärare - Leda och ansvara för förskolans undervisning”.Är ni intresserade av att ta del av mina föreläsningar så finns mer information på min hemsida verobalans.se. Du hittar mig även på instagram @nyfiketlyssna.

Självledarskapet och självkänslan

Under våren har jag haft ett extra fokus på självledarskapet i mina blogginlägg. Vi är den viktigaste resursen och vi behöver ta ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för oss själva. Den här gången tänkte jag lyfta fram självkänsla och självbild som jag faktiskt ser som avgörande för en stor del av vårt självledarskap.

I sammanhang där vi upplever att vi måste prestera och göra bra ifrån oss är risken stor att vi ställer alltför höga krav på oss själva och har svårt att acceptera våra fel och brister. Självkänsla handlar om en upplevelse av att ”jag duger och är bra precis som jag är just för att jag är jag”. Oavsett hur vi presterar eller vad vi gör är vårt värde som person alltid detsamma. Vi måste förstå skillnaden mellan att vi gör fel och att vi är fel. Med låg självkänsla känner vi oss värdelösa när vi gör fel, men med en sund självkänsla förstår vi att det var handlingen i sig som blev fel, det handlar inte om oss som person.

Vi behöver också ha stor omtanke om oss själva. Självkänsla handlar om att uppleva sitt eget värde oavsett vad man gör eller presterar. När vi i ett sammanhang upplever att vi misslyckats eller agerat på ett sätt som inte blev så bra måste vi ha medkänsla med oss själva. I situationer där vi gjort något som blev fel är det ofta vi upplever känslor av skam, känslor som talar om att vi är värdelösa eller inte duger. Skamkänslor bryter ner självkänslan och det bästa sättet att motverka dem är genom självmedkänsla. Vi kan alla begå misstag eller agera på sätt som går emot våra egna värderingar och då är medkänslan och empatin för oss själva oerhört viktig.

Det finns många saker man kan göra för att öka sin egen självkänsla, ett enkelt sätt är medvetet säga positiva saker till sig själv. Gärna framför spegeln så att du verkligen riktar det till sig själv. Till en början känns det väldigt ovant och kanske lite tillgjort men när du fått in det som en vana och också väljer att ta till dig av det du säger så gör det en enorm skillnad. 

Som en del av att skapa en sund självkänsla är det också viktigt att våga visa sig sårbar. Våga lyfta även våra tillkortakommanden. Även om vi inte lyckas på det sätt vi tänkt betyder det inte att vi gör ett dåligt jobb. Om man ofta går runt och trycker ner sig själv med nedvärderande tankar kommer man heller aldrig att kunna utvecklas på bästa sätt och lära sig av de tillfällen där det inte blev som vi tänkte. När vi är sårbara blir självkänslan ännu viktigare, att man verkligen känner och vet att ens värde är lika högt även när man blottar sina brister.

Det är först när vi släpper fokuset på det vi gör mindre bra som vi verkligen kan skapa utveckling i vårt eget sätt att göra. När vi accepterar alla sidor hos oss själva kan vi öppna upp för att bli vårt bästa jag, på jobbet och i alla andra sammanhang! 

/Veronica Nytomt

Hultsbergs förskola

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg