picture-3206-1635341396.jpg

Blogg

Perspektiv på ledarskap

Jag heter Veronica Nytomt, är förskollärare och arbetar vid Hultsberg förskola i Karlstad. Mitt engagemang för utveckling av förskolans vardagsarbete är stort. Jag vill bidra till en utveckling där barnets bästa är i fokus, där framförallt välmående och psykisk hälsa…

Kontaktuppgifter

Veronica Nytomt

info@verobalans.se
Jag heter Veronica Nytomt, är förskollärare och arbetar vid Hultsberg förskola i Karlstad. Mitt engagemang för utveckling av förskolans vardagsarbete är stort. Jag vill bidra till en utveckling där barnets bästa är i fokus, där framförallt välmående och psykisk hälsa står högt på agendan. För mig handlar det om att bygga tillitsfulla relationer, skapa en jämlikhet i maktfördelningen mellan vuxna och barn och att se varje individs kompetenser och möjligheter att bidra. För några år sedan startade jag mitt företag för att få möjlighet att nå ut till ännu fler genom föreläsningar och utbildningar. Mina föreläsningar har hittills handlat om Barnkonventionen och barnets rättigheter samt förskollärarens ledarskap. I maj 2021 kom min första bok, den heter "Förskollärare - Leda och ansvara för förskolans undervisning”.Är ni intresserade av att ta del av mina föreläsningar så finns mer information på min hemsida verobalans.se. Du hittar mig även på instagram @nyfiketlyssna.

Att vara i ständig förändring

Förskolan och skolans verksamhet är i ständig förändring. Vi möter människor som hela tiden utvecklas och växer med en rasande fart. Vi kan inte stanna i att det vi gjort tidigare ska fungera hela tiden. Vi måste också vara i ständig förändring för att hänga med.

Just nu är vi i en fas av terminen då det ibland kan upplevas lite tungt och ibland svårjobbat. De första månaderna av terminen handlar mycket om att skapa rutiner och strukturer. Efter ett tag är vi i läget där det mesta flyter på och fungerar bra, barnen är intresserade och hänger med i det vi gör och erbjuder. Men så kommer vi till en punkt där vi känner att det mesta är ur balans. Flera av rutinerna fungerar sämre, barnen verkar oroliga, vill inte lyssna. Situationer som varit lugna blir helt plötsligt kaotiska. En orsak kan vara att vi vuxna börjat slappna av i att det mesta fungerar, ibland kanske till och med börjat släppa på vissa rutiner och strukturer eftersom allt flyter på så bra. Eller så har barnen börjat bli varma i kläderna och utmanar oss mer, ifrågasätter eller väljer att inte hänga med. Och då vill jag bara säga wow och grattis. Om ni upplever det så då har ni verklig lyckats med ert trygghetsskapande arbete!

Oavsett orsak så är den här situationen många gånger stressande och frustrerande. När det fungerar så bra varför ska det helt plötsligt vara sånt kaos?

Steg ett blir att titta tillbaka på de rutiner vi startade upp tidigare under terminen. Är det något som vi har släppt taget om? Vilka rutiner behöver bli tydligare nu? Vad har förändrats finns det förutsättningar som inte är de samma nu som tidigare? En sån enkel sak som att vi växlat årstid gör att övergångar kan kräva en ny struktur när det blir mer kläder som ska tas på eller av.

Sen måste vi påminna oss om att lyssna in barnen. Vad upplever de just nu? Vilka behov finns? Är det några barn som behöver mer utmaningar eller få möjlighet att ta större ansvar i någon situation? Finns det faktorer för barnen som har ändrats, på gruppnivå eller individnivå? 

Något som också är viktigt att komma ihåg är att de här perioderna uppstår med jämna mellanrum under året, oavsett hur väl vi planerat och skapat strukturer. Sitt lugnt i båten medveten om att det är en period vi måste igenom då och då. Det kommer snart lugnare stunder igen.

I de här kaotiska och ostrukturerade perioderna så hamnar vi också i situationer där vi agerar på sätt som vi egentligen inte står för. Att man höjer rösten eller tappar tålamodet när barnen sätter sig på tvären eller bara inte lyssnar när man försöker förklara vad som ska hända. Var snäll mot dig själv, i en stressad situation kan vi alla tappa den pedagogiska förmågan. Det viktiga är att vi inte går igång på den känslan och blir ännu mer frustrerade. Börja istället med att se över de punkter jag nämnt tidigare. Och om du känner att du gått över gränsen med något barn, kom ihåg att vi är viktiga förebilder för barnen även genom att uttrycka starka känslor men också kunna visa på hur viktigt det är att be om ursäkt och säga förlåt när man gjort någon ledsen. Det är en viktig gest för att vinna tillbaka förtroendet, tilliten och bygga vidare på relationen.

Vårt ledarskap handlar till stor del om att hela tiden vara uppmärksam och flexibel, att anpassa strukturer och rutiner så att de ska fungera så bra som möjligt utifrån de förutsättningar vi har just för stunden. Framförallt är det viktigt att vara lyhörd och lyssna in vad barnen uttrycker för behov och önskemål det är en viktig ledtråd till vilka trådar vi behöver börja med att fånga upp!

/Veronica Nytomt
Hultsbergs förskola

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg