picture-3206-1635341396.jpg

Blogg

Perspektiv på ledarskap

Jag heter Veronica Nytomt, är förskollärare och arbetar vid Hultsberg förskola i Karlstad. Mitt engagemang för utveckling av förskolans vardagsarbete är stort. Jag vill bidra till en utveckling där barnets bästa är i fokus, där framförallt välmående och psykisk hälsa…

Kontaktuppgifter

Veronica Nytomt

info@verobalans.se
Jag heter Veronica Nytomt, är förskollärare och arbetar vid Hultsberg förskola i Karlstad. Mitt engagemang för utveckling av förskolans vardagsarbete är stort. Jag vill bidra till en utveckling där barnets bästa är i fokus, där framförallt välmående och psykisk hälsa står högt på agendan. För mig handlar det om att bygga tillitsfulla relationer, skapa en jämlikhet i maktfördelningen mellan vuxna och barn och att se varje individs kompetenser och möjligheter att bidra. För några år sedan startade jag mitt företag för att få möjlighet att nå ut till ännu fler genom föreläsningar och utbildningar. Mina föreläsningar har hittills handlat om Barnkonventionen och barnets rättigheter samt förskollärarens ledarskap. I maj 2021 kom min första bok, den heter "Förskollärare - Leda och ansvara för förskolans undervisning”.Är ni intresserade av att ta del av mina föreläsningar så finns mer information på min hemsida verobalans.se. Du hittar mig även på instagram @nyfiketlyssna.

Tillsammanskultur – en viktig grund för att leda arbetslaget

Som förskollärare har vi ansvaret för att leda arbetslagets arbete och undervisning. Vi har ansvaret för de målstyrda processer vi arbetar med, alltså att vår undervisning och hur vi utformar utbildningen leder till de mål som finns i vår läroplan, Lpfö18.

Tidigare har det här varit ett ansvar som arbetslaget haft tillsammans men sedan 2010, när förskolans uppdrag skrevs in i skollagen, så har förskolläraren fått det specifika ansvaret för undervisningen. Att leda sina kollegor kan ha stora utmaningar, särskilt om man haft en tradition av att leda arbetet tillsammans. Vi behöver börja i att skapa en samsyn kring vad de olika rollerna i arbetslaget innebär och vad var och en har för ansvar.

För att skapa den bästa grunden i vårt arbete så är relationerna i arbetslaget den viktigaste aspekten. Vi behöver ha god tillit till varandra och ha en trygghet i arbetsgruppen där det är högt i tak och man känner att det är okej att lyfta frågor och funderingar. Alla måste också känna att man får ta plats och bidra med sina tankar och idéer. Det är i det här läget vårt ansvar som förskollärare att sätta tonen för diskussionen och visa på en stor acceptans får våra olikheter och ge utrymme för alla att bidra.

I vårt gemensamma arbete är varje persons delaktighet väldigt viktig. Alla har med sig olika erfarenheter och kompetenser, oavsett vilken yrkesroll vi har. Var och en måste få känna ett hen får möjlighet att påverka och bidra med tankar och idéer som driver vårt arbete framåt. Förskollärarens uppdrag blir här att leda samtalet och ansvara för att den undervisning som genomförs leder mot de mål som vi valt att lägga fokus på i den aktuella situationen och i arbetet som helhet.

Vi har i arbetet olika uppdrag och ansvar men vi har också olika kompetenser och intressen som vi behöver lyfta fram. Oavsett vår yrkesroll så har vi spetskompetens inom olika områden som måste få komma barnen till del. En kollega kan ha stor kunskap om språkutveckling, en annan om natur eller matematik medan en tredje har ett stort intresse för hur vi kan använda digitala verktyg i undervisningen. Även här har vi i vårt ledarskap ett ansvar att lyfta våra kollegor och se varandras kompetenser.

De här olika delarna, relationerna, varje persons möjlighet till delaktighet och att vi ser varandras kompetenser, bidrar till att vi skapar en tillsammanskultur. Vi har ett viktigt uppdrag tillsammans att skapa de bästa förutsättningarna för varje barns möjlighet till utveckling och lärande. Det handlar om att ha en samsyn för vårt uppdrag men också god förståelse för våra olika roller. Vi måste alla bidra till vårt gemensamma arbete och lyfta varandra! Alla är lika viktiga och har oerhört mycket att ge i mötet med barnen.

För några veckor sedan fick jag möjligheten av vara med i inspelningen av Förskolesnacket som ges ut av Gothia kompetens. Vi som deltog är författare till olika böcker som handlar om rollerna i förskolan men även arbetslagets gemensamma arbete. I det här samtalet kom vi att prata väldigt mycket om tillsammanskulturen och hur viktig den är för vårt arbete men också en förutsättning för vår möjlighet som förskollärare att faktiskt kunna leda våra kollegor och vår gemensamma undervisning. Om du är intresserad av att lyssna på vårt samtal så finns en länk till Förskolesnacket här. Det är gratis att ta del av, du fyller bara i dina uppgifter på sidan och får sen en länk till materialet till din mail.

Även om vi som förskollärare har haft uppdraget att leda förskolans undervisning sedan många år tillbaka så finns det fortfarande en osäkerhet om hur det ska genomföras. Det finns ett stort behov av att diskutera och skapa förståelse för våra olika roller och framförallt att landa i hur förskolläraren ska leda arbetslagets arbete. Det samtalet vill jag på olika sätt bidra till, bland annat genom den här bloggen. I det här inlägget har jag som en början lyft fram några olika aspekter som jag ser som viktiga för att lägga grunden i vår tillsammanskultur. Trygga relationer i arbetslaget, stor möjlighet för alla att vara delaktiga och vikten av att lyfta fram varandras kompetenser!

/Veronica Nytomt

Hultsbergs förskola

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg